Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων 2003 (Στρατολογία)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021 / Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων 2003

Σχετικά έγγραφα : 1) Διαβιβαστικό από ΥΠΑΙΘ
2) Έγγραφο πρόσκληση από ΓΕΕΘΑ

Αφήστε μια απάντηση