Κατάργηση επικοινωνίας με FAX από την 1/1/2021 και αποκλειστική χρήση Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου (E-mail)

Από την 1/1/2021 καταργείται η χρήση του FAX και η αντίστοιχη γραπτή επικοινωνία γίνεται μόνο με τη χρήση Ηλ.Ταχυδρομείου (E-mail).

Email 2ου ΓΕΛ :

mail@2lyk-kerkyr.ker.sch.gr

ή

2lykkerk@sch.gr

Αφήστε μια απάντηση