Ημερομηνίες που θα χορηγούνται κωδικοί για τα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Το σχολείο θα είναι ανοιχτό για τη χορήγηση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας ( password )
για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων στις ημερομηνίες :

Πέμπτη 4/7 , Τρίτη 9/7 , Πέμπτη 11/7 , Δευτέρα 15/7

από τις 09:00 μέχρι τις 13:00

Αφήστε μια απάντηση