Δημιουργία λογ/σμού ( account ) στο Π.Σ.Δ. και χρήση της e-class

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ e-class

1. Όσοι/-ες μαθητές/-τριες έχουν ήδη λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) να «μπουν» στο e-class και να γραφτούν στα μαθήματα του 2ου ΓΕ.Λ. που παρακολουθούν.

2. Όσοι/-ες μαθητές/-τριες γνωρίζουν το username τους, αλλά δεν γνωρίζουν το password μπορούν να το ανακτήσουν ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο ανάκτησης.

3. Όσοι/-ες μαθητές/-τριες δεν θυμούνται το username τους να ζητήσουν από τον υποδιευθυντή του σχολείου κ. Δημησιάνο να τους τον δώσει και στη συνέχεια να ακολουθήσουν ότι και στην
περίπτωση (2).

4. Όσοι/-ες μαθητές/-τριες δεν έχουν, να δημιουργήσουν από το σπίτι χρησιμοποιώντας το email του γονέα.
Αν κάποιοι δεν μπορέσουν να το κάνουν, να ζητήσουν βοήθεια από την καθηγήτρια της Πληροφορικής κ. Λέτσα, αφού προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα όπου αυτός θα δηλώνει πρόβλημα στη
δημιουργία λογαριασμού από το σπίτι και θα εξουσιοδοτεί τη καθηγήτρια για τις σχετικές ενέργειες.

Αφήστε μια απάντηση