Εγγραφή μαθητών σε μάθημα στον ιστότοπο της e-class

Σύντομη περιγραφή για την εγγραφή σε μάθημα στην e-class ( ασύγχρονη εκπ/ση ) ! Τα μαθήματα και το περιεχόμενο στην e-class ανανεώνονται και εμπλουτίζονται καθημερινά.