Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 15/12/2023 προσκομίζοντας: Α) Αστ. Ταυτότητα ( Ευκρινές φωτοαντίγραφο ) Β) Απολυτήριο ( Ευκρινές φωτοαντίγραφο ) Γ) Φωτοτυπία Δελτίου Εξεταζομένου ( Ευκρινές φωτοαντίγραφο ) Δ) Μια Φωτογραφία Α/Τ