Προκήρυξη για το διαγωνισμό εισαγωγής υποψηφίων στις σχολές αξ/κών και πυροσβεστών

Προκήρυξη για το διαγωνισμό εισαγωγής υποψηφίων στις σχολές αξ/κών και πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Για τα σχετικά έγγραφα ακολουθήστε τους συνδέσμους : Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού Προκήρυξη