Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκ.Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος & Ελ.Ακτ. και Δοκ. Λιμενοφυλάκων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκ.Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος & Ελ.Ακτ. και Δοκ. Λιμενοφυλάκων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τοσύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σχετικά έγγραφα :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ