Υπεύθυνες δηλώσεις για την εκδρομή της Γ’τάξης στη Θεσσαλονίκη

Επειδή λείπουν ακόμη υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων σχετικές με την εκδρομή της Γ’τάξης στη Θεσσαλονίκη ( Ιαν. 23 ), έχουμε ανεβάσει τις φόρμες των υπ.δηλώσεων και υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους. 1. Κύρια Υπεύθυνη Δήλωση 2. Υπ.Δ. σχετικά με τα αθλήματα στο χιόνι