Συμπλήρωση εγγραφής

Συμπλήρωση εγγραφής ( Υπεύθυνες δηλώσεις γονέα/κηδεμόνα και δεύτερου γονέα – Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας ) Παρακαλούμε να προσκομιστούν στο σχολείο συμπληρωμένες 1) Οι δυο ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ( προσοχή στις οδηγίες στην αρχή ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ 2) Το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ του/της μαθητή/τριας συμπληρωμένο από ιατρό ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3) Φωτοτυπία …

Συνέχεια του άρθρου ‘Συμπλήρωση εγγραφής’ »