ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ γραπτών της Γ’τάξης

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Όσοι από τους μαθητές της Γ’ επιθυμούν αναβαθμολόγηση γραπτών, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση και παράβολο τριών (3) ευρώ για κάθε γραπτό ως το μεσημέρι της Δευτέρας 06.06.2022 Το παράβολο και η αίτηση μπορούν να σταλούν στο σχολείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2lykkerk@sch.gr

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες ¨ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗ