Σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση ( σχετικό Φ.Ε.Κ. για το σχ.έτος 2021-2022 )

Κατά το σχολ.έτος 2021-2022 θα παρέχεται όποτε χρειαστεί σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. Για το σχετικό Φ.Ε.Κ. ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Λειτουργία σχολικών μονάδων / KYA 10.09.2021

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων κατά την έναρξη του σχ.έτους 2021-2022, δημοσιεύτηκε Φ.Ε.Κ. σύμφωνα με σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Για το Φ.Ε.Κ. ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ