Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπ.ανάγκες στα Ειδικά μαθήματα

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπ.ανάγκες στα Ειδικά μαθήματα. Για τη σχετική εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ