Εξεταστικά κέντρα Μουσικών μαθημάτων

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών μαθημάτων ( Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία ) και ( Μουσική Αντίληψη και Γνώση ) για το έτος 2021. 1) Για την εγκύκλιο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ 2) Για το Αναλ.πρόγραμμα εξετάσεων μουσικών μαθημάτων, τα εξεταστικά κέντρα , τα εξ.κέντρα για υποψηφίους με αναπηρία και ειδ.εκπ.ανάγκες και για οδηγίες, ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ειδικά μαθήματα / πρόγραμμα / εξετ.κέντρα / υποψηφίων με αναπηρία & ειδ.εκπ.ανάγκες

Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ για τα παρακάτω : Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων ειδικών μαθημάτων Εξεταστικά κέντρα Αγγλικών Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών) Εξεταστικά κέντρα Υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Οδηγίες προς τους υποψηφίους Ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ