Παράλληλη στήριξη για το σχ.έτος 2021-2022

Προϋποθέσεις και διαδικασίες : α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022. 1) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2) ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)