Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Για το Δελτίο Τύπου σχετικά με την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Ορισμών εδρών και εποπτών Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης για ΤΕΦΑΑ έτους 2021

Ορισμών εδρών και εποπτών Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης για ΤΕΦΑΑ έτους 2021 Για το σχετικό έγγραφο ακολουθήστε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ