Τρίτη 17/11 και διαδικτυακά μαθήματα

Αύριο Τρίτη 17/11 θα γίνουν διαδικτυακά μαθήματα μόνο τη 2η και 3η ώρα και με τους καθηγητές των τμημάτων του κανονικού προγράμματος με εξαίρεση το τμήμα Β5 το οποίο έχει ενημερωθεί με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) για μια αλλαγή. Οι ώρες είναι αφιερωμένες στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.