Εκπαίδευση εξ’αποστάσεως

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ξεκινά η σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας, όπως και σε όλη τη χώρα. 1. Εντός του Σαββατοκύριακου θα ανακοινωθεί πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο δεν διαφέρει από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου από 1η μέχρι 7η ώρα, αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα έναρξης του κάθε μαθήματος. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εκπαίδευση εξ’αποστάσεως’ »