Χρήση μάσκας από 31/10/2020

Αλλαγή στην υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4810, 31/10/2020). Σχετικό άρθρο από την ΚΥΑ : Άρθρο 2 Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας 1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς …

Συνέχεια του άρθρου ‘Χρήση μάσκας από 31/10/2020’ »