Προσβασιμότητα στο Παν. Σχολικό Δίκτυο

Σας ενημερώνουμε ότι αυτές τις μέρες, λόγω υπερφόρτωσης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο μεταξύ 09:30΄ και 13:30΄. Τα email που στέλνετε θα απαντώνται όταν αποκαθίσταται η πρόσβαση