Επιτυχία του σχολείου μας (1η θέση) στο διαγωνισμό πειραμάτων EUSO

Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου έγινε στο Ε.Κ.Φ.Ε. ο διαγωνισμός πειραμάτων στις Φυσικές Επιστήμες και το σχολείο μας έλαβε την 1η θέση συμμετέχοντας με τις μαθήτριες 1) Μπόσκολο Νεφέλη, 2) Σαγιαδινού Μαρία-Διαμαντίνα, 3) Καρδάμη Ναταλία-Λουκία της Β’τάξης. Η ομάδα αυτή θα διαγωνιστεί στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο.