Εξεταστέα Ύλη Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων 2018-2019

Εξεταστέα Ύλη Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων 2018-2019

ΤΑΞΗ Α’

Αρχαία Ελληνικά Α τάξης

Νεοελληνική Γλώσσα Α τάξης

Ιστορία Α τάξης

Άλγεβρα Α τάξης

Γεωμετρία Α τάξης

Φυσική Α τάξης

Χημεία Α τάξης

Πολιτική παιδεία Α τάξης

ΤΑΞΗ Β’ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα Β τάξης Γ.Π.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β τάξης Γ.Π.

Ιστορία Β τάξης Γ.Π.

Άλγεβρα Β τάξης Γ.Π. ( για την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπ. σπουδών )

«Πολίτης και Δημοκρατία» Β τάξης Γ.Π. ( για την ομάδα προσανατολισμού Θετικών σπουδών )

Βιολογία Β τάξης Γ.Π.

ΤΑΞΗ Β’ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά Β τάξης προσανατολισμού Ανθρωπ. σπουδών

Βασικές Αρχές Κοιν.Επιστημών Β τάξης προσανατολισμού Ανθρωπ. σπουδών

ΤΑΞΗ Β’ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά Β τάξης προσανατολισμού Θετικών σπουδών

Φυσική Β τάξης προσανατολισμού Θετικών σπουδών

ΤΑΞΗ Γ’

Νεοελληνική Γλώσσα Γ τάξης Γ.Π.

Ιστορία Γ τάξης Γ.Π.

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γ τάξης Γ.Π.

Βιολογία Γ τάξης Γ.Π.

Αφήστε μια απάντηση