Απολυτήριες Εξετάσεις για όσους απουσίαζαν

Ανακοίνωση

Οι μαθητές της Γ’ τάξης που απουσίασαν στις Απολυτήριες Εξετάσεις, οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικό ασθενείας.
Οι εξετάσεις θα γίνουν τις 25-30/5/2017 με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί

Από τη Διεύθυνση

Αφήστε μια απάντηση