Ανακοίνωση – Γ΄τάξη

Οι μαθητές της Γ’τάξης πρέπει να φέρουν μέχρι την Παρασκευή 16/10 στο Γραφείο της Δ/νσης :

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2) Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστ. ταυτότητας

Τα παραπάνω θα χρησιμεύσουν στην έκδοση απολυτηρίων και ταυτοτήτων των υποψηφίων για τις Παν.Εξετάσεις

Αφήστε μια απάντηση