Εκπαιδευτικοί 2ου ΓΕΛ Δράμας (πρώην Θηλέων) 1946-1979

Καθηγητές-Καθηγήτριες 2ου ΓΕΛ Δράμας (πρώην Θηλέων)  1946-1979

 

Σχολικό έτος 1946-47

Γυμνασιάρχης: Παναγόπουλος Δημήτριος

Καθηγητές Ειδικότητα
Παπακώστας Βασίλειος Θεολόγος
Νικολάου Νικόλαος Θεολόγος
Ρόσιος Ιωάννης Φιλόλογος
Παπαναούμ Τριαντάφυλλος Φιλόλογος
Αποστολίδης Δημήτριος Φιλόλογος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Φιλιππακόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Σάϊλερ Ανδρέας Μαθηματικός
Αδάκτυλος Αναστάσιος Φυσικός
Ψαρρά Ζωή Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Παπαμάρκου Αγγελική Οικιακής Οικονομίας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1947-48

Γυμνασιάρχης: Παπακώστας Βασίλειος

Καθηγητές Ειδικότητα
Νικολάου Νικόλαος Θεολόγος
Αποστολίδης Δημήτριος Φιλόλογος
Μαρκογιαννάκης  Μιχαήλ Φιλόλογος
Παπαναούμ Τριαντάφυλλος Φιλόλογος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Ανδρεαδάκης Χριστόφορος Φιλόλογος
Φιλιππακόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Σάϊλερ Ανδρέας Μαθηματικός
Αδάκτυλος Αναστάσιος Φυσικός
Παπαδοπούλου-Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ψαρρά Ζωή Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Παπαμάρκου Αγγελική Οικιακής Οικονομίας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1948-49

Γυμνασιάρχης: Νικολούτσος Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Παπακώστας Βασίλειος Θεολόγος
Νικολάου Νικόλαος Θεολόγος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ Φιλόλογος
Αποστολίδης Δημήτριος Φιλόλογος
Ανδρεαδάκης Χριστόφορος Φιλόλογος
Σκορδάνη Αικατερίνη Φιλόλογος
Φιλιππακόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Ρέμπελος Ευάγγελος Φυσικός
Παπαδοπούλου-Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Παπαμάρκου Αγγελική Οικιακής Οικονομίας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Πολυζωίδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1949-50

Γυμνασιάρχης: Νικολούτσος Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Νικολάου Νικόλαος Θεολόγος
Αποστολίδης Δημήτριος Φιλόλογος
Βαφειάδης Δημήτριος Φιλόλογος
Κυριακόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ Φιλόλογος
Παπανδρεόπουλος Γεώργιος Φιλόλογος
Φιλιππακόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Σάϊλερ Ανδρέας Μαθηματικός
Σάρλης Γεώργιος Μαθηματικός
Παυλίδου Ευλαμπία
Αδάκτυλος Αναστάσιος Φυσικός
Τσικριτσής Δημήτριος Φυσικός
Συμεωνίδης Ιωάννης Γαλλικής Γλώσσας
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ.έτος 1950-51

Γυμνασιάρχης: Πούλλος Ιωάννης

Καθηγητές Ειδικότητα
Κωνσταντόπουλος Ηλίας Θεολόγος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Σιδερίδου Μαρία Φιλόλογος
Σταματάκη Ευαγγελία Φιλόλογος
Κουρτίδου Ανδρομάχη Φιλόλογος
Τέντζου Αικατερίνη Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Φιλιππακόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ.έτος 1951-52

Γυμνασιάρχης: Καψιμμάλη Αριστοβούλη

Καθηγητές Ειδικότητα
Κωνσταντόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Χατζηδημητρίου Σοφία Φιλόλογος
Τέντζου Αικατερίνη Φιλόλογος
Ρόσιος Ιωάννης Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικοκιακής Οικονομίας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1952-53

Γυμνασιάρχης: Καψιμμάλη Αριστοβούλη

Καθηγητές Ειδικότητα
Ρόσιος Ιωάννης Φιλόλογος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Κουρτίδου Ανδρομάχη Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Σταματάκη Ευαγγελία Φιλόλογος
Τραϊανού Ελεονώρα Φιλόλογος
Δεδούση Ασημίνα Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Λεκάκη Τσουκαλά  Ανδριανή Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Δραγώτη Παρασκευή Ωδικής
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1953-54

Γυμνασιάρχης: Καψιμμάλη Αριστοβούλη

Καθηγητές Ειδικότητα
Χρονοπούλου Ζωή Θεολόγος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουρτίδου Ανδρομάχη Φιλόλογος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Σταματάκη Ευαγγελία Φιλόλογος
Τραϊανού Ελεονώρα Φιλόλογος
Κασάκη Αναστασία Φιλόλογος
Δεδούση Ασημίνα Φιλόλογος
Τέντζου Αικατερίνη Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Χατζηδημητρίου Σοφία
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Δραγώτη Παρασκευή Ωδικής
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1954-55

Γυμνασιάρχης: Ρόσιος Ιωάννης

Καθηγητές Ειδικότητα
Χρονοπούλου  Ζωή Θεολόγος
Γεωργίου Βασιλική Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Στεφανίδου Σωτηρία Φιλόλογος
Δεδούση Ασημίνα Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Σταματάκη Ευαγγελία Φιλόλογος
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Δραγώτη Παρασκευή Ωδικής

 

Σχολ. έτος 1955-56

Γυμνασιάρχης: Κούρμπας Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Χρονοπούλου Ζωή Θεολόγος
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Αντωνίου Ευθύμιος Φιλόλογος
Νικολαΐδου Πολυξένη Φιλόλογος
Γιάσογλου Παρασκευή Φιλόλογος
Στεφανίδου Σωτηρία Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Παπαδοπούλου-Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Κάβδα Νότα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1956-57

Γυμνασιάρχης: Κούρμπας Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Μαργαρίτης Δημήτριος Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Γιάσογλου Παρασκευή Φιλόλογος
Στεφανίδου Σωτηρία Φιλόλογος
Νικολαΐδου Πολυξένη Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Πολυζωΐδου Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1957-58

Γυμνασιάρχης: Κούρμπας Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Γιάσογλου Παρασκευή Φιλόλογος
Στεφανίδου Σωτηρία Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Παπαδοπούλου -Καλαϊτζή Γεωργία Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1958-59

Γυμνασιάρχης: Σάρλης  Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Λάππα Αννα Φιλόλογος
Χαρίτου Δ Φιλόλογος
Στεφανίδου Σωτηρία Φιλόλογος
Γιάσογλου Παρασκευή Φιλόλογος
Χαρίτου Α Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1959-60

Γυμνασιάρχης: Σάρλης  Γεώργιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Νικολόπουλος Δημήτριος Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Λάππα Άννα Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Ματζάρη Ανθή Φιλόλογος
Γιάσογλου Παρασκευή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κάππαρη Π Φιλόλογος
Χαρίτου Α Φιλόλογος
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Φακοπούλου Α. Φυσικός
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής
Καρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής
Ιωαννίδου Αιμιλία Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1960-61

Γυμνασιάρχης: Γιαγτζόγλου Ιωάννης

Καθηγητές Ειδικότητα
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Νικολόπουλος Δημήτριος Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Λάππα Άννα Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Ματζάρη Ανθή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κάππαρη Π Φιλόλογος
Χαρίτου Α Φιλόλογος
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Φακοπούλου Α. Φυσικός
Ζαχοπούλου Αργυρώ Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής
Καρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1961-62

Γυμνασιάρχης: Γιαγτζόγλου Ιωάννης

Καθηγητές Ειδικότητα
Πραγκαστής Αθανάσιος Θεολόγος
Νικολόπουλος Δημήτριος Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Λάππα Άννα Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Ματζάρη Ανθή Φιλόλογος
Άτσαλος Βασίλειος Φιλόλογος
Αναστασιάδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Βλαχάκος Δημήτριος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Δακοπούλου Αγγελική Φυσικός
Ζαχοπούλου Αργυρώ Γαλλικής Γλώσσας
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1962-1963

Διευθυντής: Σκανδάμης Ιωάννης

Καθηγητές Ειδικότητα
Νικολόπουλος Δημήτριος Θεολόγος
Αραμπατζής Παναγιώτης Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Χαρίτου Άννα Φιλόλογος
Αναστασιάδης Ευστάθιος Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Βελτσοπούλου Μαρία Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζωή Φιλόλογος
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Πιστοφίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Χατζηνικολαϊδης Νικόλαος Φυσικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Ζαχοπούλου Αργυρούλα Γαλλικής Γλώσσας
Ασανάκη Ευαγγελία Οικιακής Οικονομίας
Σαρειδάκη Αικατερίνη Οικιακής Οικονομίας
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής
Παπακώστα Ευαγγελία Φυσικής Αγωγής
Σερενέ Διονυσία Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1963-1964

Διευθυντής :Σιωράς Αθανάσιος

Καθηγητές Ειδικότητα
Παλάντζας Χρυσόστομος Θεολόγος
Μαρκόπουλος Π. Θεολόγος
Άτσαλος Βασίλειος Φιλόλογος
Βετσοπούλου Μαρία Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Αναστασιάδης Ευστάθιος Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Γιαλαμά Αριάδνη Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Χαρίτου Άννα Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζωή Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Γιαγτζόγλου Ιωάννης Μαθηματικός
Πιστοφίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Χατζηνικολαΐδης Νικόλαος Φυσικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Ζαχοπούλου Αργυρούλα Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Σαριδάκη Αικατερίνη Οικιακής Οικονομίας
Σερενέ Διονυσία Φυσικής Αγωγής
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής

 

Σχ. Έτος: 1964-1965

Διευθυντής : Γιαγτζόγλου Ιωάννης

Καθηγητές Ειδικότητα
Αραμπατζής Παναγιώτης Θεολόγος
Χαμαμτζόγλου Ηλίας Θεολόγος
Καραμητρούση Μαγδαληνή Θεολόγος
Μαρκόπουλος Παναγιώτης Θεολόγος
Βελσοπούλου Μαρία Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Γιαλαμά Αριάδνη Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζωή Φιλόλογος
Ευτυχίδου Κυριακή Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Χριστομάνος Κωνσταντίνος Φιλόλογος
Χαρίτου Άννα Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Πιστοφίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Βουτσάς Παναγιώτης Φυσικός
Σωτηριάδης Ιωάννης Φυσικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Ζαχοπούλου Αργυρούλα Γαλλικής Γλώσσας
Καπενεκάκη Αργυρώ Οικιακής Οικονομίας
Σπυριδάκη Όλγα Οικιακή Οικονομίας
Τρανταφύλλου Νικόλαος Ωδικής
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής
Τσιτσιλαρά Ελισάβετ Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1965-1966

Διευθυντής: Βασίλειος Πανταζής

Καθηγητές Ειδικότητα
Αραμπατζής Παναγιώτης Θεολόγος
Μπεκιάρης Στέφανος Θεολόγος
Καραγεωργίου Βαρβάρα Θεολόγος
Χαμαμτζόγλου Ηλίας Θεολόγος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Κασάμη Αναστασία Φιλόλογος
Βελτσοπούλου Μαρία Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζωή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Γιαλαμά Αριάδνη Φιλόλογος
Γιούλη Θεοδώρα Φιλόλογος
Χαρίτου Άννα Φιλόλογος
Πιστοφίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Τοπαλίδης Βασίλης Μαθηματικός
Μπαΐλας ΑΘανάσιος Μαθηματικός
Σωτηριάδης Ιωάννης Φυσικός
Βουτσάς Παναγιώτης Φυσικός
Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς Φυσικός
Ρίζου Βιολέττα Φυσικός
Βαϊλάκη Μαρία Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Σπυριδάκη Όλγα Οικιακής Οικονομίας
Χαραλάμπους Αρχοντής Ωδικής
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής
Τσιτσιλαρά Ελισάβετ Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1966-1967

Διευθυντής :Πανταζής Βασίλειος

Καθηγητές Ειδικότητα
Μπεκιάρης Στέφανος Θεολόγος
Καραγεωργίου Βαρβάρα Θεολόγος
Μακρής Γεώργιος Θεολόγος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Ζαγκαρέλου Αικατερίνη Φιλόλογος
Γιαλαμά Αριάδνη Φιλόλογος
Γιούλη Θεοδώρα Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζωή Φιλόλογος
Πιστοφίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Μπαΐλας Αθανάσιος Μαθηματικός
Τοπαλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Κουτσούκος Αντώνιος Φυσικός
Δόβας Χρήστος Φυσικός
Αποστολάκης Θεοδόσιος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Λερίδου Καλλιόπη Γαλλικής Γλώσσας
Σπυριδάκη Όλγα Οικιακής Οικονομίας
Κουρατζίνου Πηγή Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1967-1968

Διευθυντής: Δόβας Χρήστος

Καθηγητές Ειδικότητα
Χρονέα Αικατερίνη Θεολόγος
Μοσχοβάκου Μαρία Θεολόγος
Νικολαΐδης Αβραάμ Θεολόγος
Μαδάνη Ελένη Θεολόγος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Ζαγκαρέλλη Αικατερίνη Φιλόλογος
Γιαγκουλίδης Σάββας Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζ. Φιλόλογος
Ευτυχίδου Κυριακή Φιλόλογος
Αναγνώστου Πανάγιω Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Μόκκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Βαξεβανάκη Ευδοξία Φιλόλογος
Μεταξά Πανδώρα Φιλόλογος
Ταμπάκη Μαρία Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μαθηματικός
Παυλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Τοπαλίδης Βασίλειος Φυσικός
Μανόχιν Γεώργιος Φυσικός
Εφραιμίδης
Παπανικολάου Σωτήριος Φυσικός
ΤασκούδηΕυαγγελία Φυσιογνώστρια
Ψώνη Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας
Αναγνωστίδου Κορνηλία Αγγλικής Γλώσσας
Ηλιάδου Σοφία Γαλλικής Γλώσσας
Δεφιλίππου Μαρία Γαλλικής Γλώσσας
Λερίδου Καλλιόπη. Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Καπενεκάκη Αργυρώ Οικιακής Οικονομίας
Σπυριδάκη Ολγα Οικιακής Οικονομίας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Τζιαμτζή Βασιλική Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1967-1968

Διευθυντής: Δόβας Χρήστος

Καθηγητές Ειδικότητα
Χρονέα Αικατερίνη Θεολόγος
Μοσχοβάκου Μαρία Θεολόγος
Νικολαΐδης Αβραάμ Θεολόγος
Μαδάνη Ελένη Θεολόγος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Ζαγκαρέλλη Αικατερίνη Φιλόλογος
Γιαγκουλίδης Σάββας Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζ. Φιλόλογος
Ευτυχίδου Κυριακή Φιλόλογος
ΑναγνώστουΠανάγιω Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Μόκκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Βαξεβανάκη Ευδοξία Φιλόλογος
Μεταξά Πανδώρα Φιλόλογος
Ταμπάκη Μαρία Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μαθηματικός
Παυλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Τοπαλίδης Βασίλειος Φυσικός
Μανόχιν Γεώργιος Φυσικός
Εφραιμίδης
Παπανικολάου Σωτήριος Φυσικός
ΤασκούδηΕυαγγελία Φυσιογνώστρια
Ψώνη Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας
Αναγνωστίδου Κορνηλία Αγγλικής Γλώσσας
Ηλιάδου Σοφία Γαλλικής Γλώσσας
Δεφιλίππου Μαρία Γαλλικής Γλώσσας
Λερίδου Καλλιόπη. Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Καπενεκάκη Αργυρώ Οικιακής Οικονομίας
Σπυριδάκη Ολγα Οικιακής Οικονομίας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Τζιαμτζή Βασιλική Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1968-1969

Διευθυντής :Γεώργιος Παπανδρεόπουλος

Καθηγητές Ειδικότητα
Μοσχοβάκου Μαρία Θεολόγος
Ταμπάκης Γ. Θεολόγος
Χρονέα Αγγελική Θεολόγος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
Βουξουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Γκούμα Ελένη Φιλόλογος
Ευτυχίδου Κυριακή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Μεταξά Πανδώρα Φιλόλογος
Μόκκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Παπαγεωργακοπούλου Κων. Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μαθηματικός
Παυλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Χαραλαμπίδου Κίτσα Φυσικός
Αποστολάκης Θεοδόσιος Φυσικός
Τοπαλίδης Βασίλειος Φυσικός
Μαγριώτης Κυριάκος Φυσικός
Σιολές Νικόλαος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Λερίδου Καλιρρόη Γαλλικής Γλώσσας
Αναγνωστίδου Κορνηλία Αγγλικής Γλώσσας
Καπενεκάκη Α. Οικιακής Οικονομίας
Σπυριδάκη Όλγα Οικιακής Οικονομίας
Παζαρτζής Ν
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Πιτσιγαδάκη Ειρήνη. Φυσικής Αγωγής
Τζιαμτζή Β. Φυσικής Αγωγής

 

Σχ. Έτος: 1969-1970

Διευθυντής: Νικόλαος Σιολές

Καθηγητές Ειδικότητα
Χαμαμτζόγλου Η. Θεολόγος
Ταμπάκης Γ. Θεολόγος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Κοκκινίδου Νίκη Φιλόλογος
Μεταξά Πανδώρα Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα Φιλόλογος
Μόκκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Παπαγεωργακοπούλου Κων. Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Παυλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Μαγριώτης Κυριάκος Φυσικός
Χαραλαμπίδου Κίτσα Φυσικός
Τασκούδη Ευαγγελία Φυσιογνώστρια
Λερίδου Καλιρρόη Γαλλικής Γλώσσας
Δεφιλίππου Μαρία Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Χιόνη Ευθυμία Αγγλικής Γλώσσας
Καπενεκάκη Αικατερίνη Οικιακής Οικονομίας
Σπυριδάκη Όλγα Οικιακής Οικονομίας
Τζιαμτζή Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία  Φυσικής Αγωγής

 

 Σχ. Έτος: 1970-1971

Διευθυντής: Γεώργιος Παπανδρεόπουλος

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γ. Θεολόγος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Γκούμα Ελένη Φιλόλογος
Μόκκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Μεταξά Πανδώρα Φιλόλογος
Ευτυχίδου Κυριακή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Κουγιουμτζίδης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωνσταντινίδης Αχιλλέας Φιλόλογος
Γκούμα Ελένη Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Παυλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Μαγριώτης Κυριάκος Φυσικός
Αποστολάκης Θεοδόσιος Φυσικός
Χαραλαμπίδου Κ. Φυσικός
Σιολές Νικόλαος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Λερίδου Καλιρρόη Γαλλικής Γλώσσας
Αναγνωστίδου Κορνηλία Αγγλικής Γλώσσας
Σπυριδάκη Όλγα Οικιακής Οικονομίας
Καπενεκάκη Αργυρώ Οικιακής Οικονομίας
Πιτσιγαδάκη Ειρήνη Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Τζιαμτζή Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παζαρτζής Ν.

 

Σχολ. έτος :1970-71

Λυκειάρχης: Σιολές Νικόλαος   Φιλόλογος

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεώργιος Θεολόγος
Μαδάνη Ελένη Θεολόγος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Γεράση Ε.υαγγελία Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
Κοκκινίδου Νίκη Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλόλογος
Μόκκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Γκούμα Ελένη Φιλόλογος
Μεταξά Πανδώρα Φιλόλογος
 Παπαγεωργακοπούλου Κων. Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Ευσταθιάδου Ζωή Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Ευσταθιάδου Ζωή Μαθηματικός
Παυλίδης Βασίλειος Μαθηματικός
Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μαθηματικός
Τασκούδη Ευαγγελία Φυσιογνώστρια
Κουτσούκος Αντώνιος Φυσικός
Δεφιλίππου Μαρία Φυσικός
Χαραλαμπίδου Κίτσα Φυσικός
Μαγκριώτης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Λερίδου Καλλιρόη Γαλλικής Γλώσσας
Χιόνη Ευθυμία Αγγλικής Γλώσσας
 Σπυριδάκη Ολγα Οικιακής Οικονομίας
Bουγιουκλή Αθανασία Φυσικής Αγωγής
Τζιαμτζή Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Μπουτάρη Ε Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος :1971-72

Λυκειάρχης: Καραμούζη Στεκούλα  

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεώργιος Θεολόγος
Μοσχοβίτου Μαρία Θεολόγος
Μαδάνη Ε. Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Αποστολίδου Αγνή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Χαροκόπου Χρυσούλα Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
 Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Μεταβιτσιάδου Ολυμπία Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νίκος Φιλόλογος
Δοματζόγλου-Βαρβέρη Σωτ. Φιλόλογος
Σφήκα Αικατερίνη Φιλόλογος
Αρζόγλου Πολύμνια Φιλόλογος
Λαζαρίδου Μόρφω Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Συμεωνίδου Σαββατού Φιλόλογος
Ιωαννίδης Αναστάσιος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Δοματζόγλου Κυριάκος Φυσικός
Μαγριώτης Κυριάκος Φυσικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Τασκούδη Ευαγγελία Φυσιογνώστρια
Μαργούτα Μαρία Φυσιογνώστρια
Νικολή Ελένη Φυσιογνώστρια
Μελίδου Ε. Φυσιογνώστρια
Σεϊτάνη Αλίκη Αγγλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Σπυριδάκη Ολγα Οικιακής Οικονομίας
Καπετανάκη Αργυρώ Οικιακής Οικονομίας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Μπουτάρη Ευθαλία Φυσικής Αγωγής
Αραμπατζή Χρυσούλα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1972-73

Λυκειάρχης: Καραμούζη Στεκούλα

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεωργιος Θεολόγος
Μαδάνη Ε. Θεολόγος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Αποστολίδου Αγνή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Χαροκόπου Χρυσούλα Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελένη Φιλόλογος
 Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νίκος Φιλόλογος
Δοματζόγλου-Βαρβέρη Σωτ. Φιλόλογος
Αρζόγλου Πολύμνια Φιλόλογος
Λαζαριδου Μόρφω Φιλόλογος
 Μπολαμπάνου Μοσχούλα Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Ιωαννίδης Αναστάσιος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Ακριτίδου Ελισάβετ Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Δοματζόγλου Κυριάκος Φυσικός
Κοντίου Γεώργιος Φυσικός
Μαγριώτης Κ. Φυσικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Νικολή Ελένη Φυσιογνώστρια
Μελίδου Ε. Φυσιογνώστρια
Σεϊτάνη Αλίκη Αγγλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Σπυριδάκη Ολγα Οικιακής Οικονομίας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Μπουτάρη Ευθαλία Φυσικής Αγωγής
Αραμπατζή Χρυσούλα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1973-74

Λυκειάρχης: Καραμούζη Στεκούλα

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεωργιος Θεολόγος
Μαυρομιχάλης Αναστάσιος Θεολόγος
Μαδάνη Ελένη Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Παπαπαναγιώτου Μελανία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Αποστολίδου Αγνή Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Χαροκόπου Χρυσούλα Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
 Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νίκος Φιλόλογος
Λαζαρίδου Μόρφω Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δοματζόγλου-Βαρβέρη Σωτ. Φιλόλογος
Αρζόγλου Πολύμνια Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Εφραιμίδου Δέσποινα Φιλόλογος
 Μπολαμπάνου Μοσχούλα Φιλόλογος
Μποζοπούλου Βαρβάρα Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Καραβασίλη Στυλιανή Φιλόλογος
Ιωαννίδης Αναστάσιος Μαθηματικός
Ακριτίδου Ελισάβετ Μαθηματικός
Παπαδόπουλος Αβραάμ Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Νώτας Κωνσταντίνος Φυσικός
Δοματζόγλου Κυριάκος Φυσικός
Μαγριώτης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Τασκούδη Ευαγγελία Φυσιογνώστρια
Μελίδου Θεοδώρα Φυσιογνώστρια
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Χατζηπασχάλη Αμαλία Αγγλικής Γλώσσας
Ψαλτίδου Σμαράγδα Αγγλικής Γλώσσας
Σεϊτάνη Αλίκη Αγγλικής Γλώσσας
Παπάζογλου Ολγα Γαλλικής Γλώσσας
Βαλαβάνη Ευφροσύνη Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Μαθιουδάκη Αικατερίνη Οικιακής Οικονομίας
Σπυριδάκη Ολγα Οικιακής Οικονομίας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μ. Φυσικής Αγωγής
Μπουτάρη Ε. Φυσικής Αγωγής
Αραμπατζή Χρυσούλα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1974-75

Λυκειάρχης: Παρασκευάς Παρασκευόπουλος

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεώργιος Θεολόγος
Μαδάνη Ελένη Θεολόγος
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα Φιλόλογος
Δοματζόγλου Σωτηρία Φιλόλογος
Κομνίδου Φανή Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Χάνδρου Ζαχαρούλα Φιλόλογος
Κυριακίδης Αριστείδης Φιλόλογος
Κυριακίδου Κυριακή Φιλόλογος
Αρζόγλου Πολύμνια Φιλόλογος
Μωραΐτου-Γαβαλά Κάντια Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πεγειώτου Ευφροσύνη Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Ζουρνατζής Λάζαρος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Αδάκτυλος Γεώργιος Φυσικός
Παπακυριακού Θωμάς Φυσιογνώστης
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Τασκούδη Ευαγγελία Φυσιογνώστρια
Μελίδου Θεοδώρα Φυσιογνώστρια
Πανταζίδου Εσθήρ Αγγλικής Γλώσσας
Παπάζογλου Όλγα Γαλλικής Γλώσσας
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Μαθιουδάκη Αικατερίνη Οικιακής Οικονομίας
Τυρταίου Ευφροσύνη Οικιακής Οικονομίας
Αραμπατζή Χρυσούλα Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Μπουτάρη Ευθαλία Φυσικής Αγωγής
Αραμπατζή Χρυσούλα Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1975-76

Λυκειάρχης: Παρασκευάς Παρασκευόπουλος

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεώργιος Θεολόγος
Κιμιρτζής Αθανάσιος Θεολόγος
Κανταράς Ιωάννης Θεολόγος
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κομνίδου φανή Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Δοματζόγλου Σωτηρία Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Μωραίτου-Γαβαλά Κάντια Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Έλένη Φιλόλογος
Τζιβοπούλου Καλλιόπη Φιλόλογος
Σταμπουλή Μαρία Φιλόλογος
Χάνδρου Ζαχαρούλα Φιλόλογος
Λαζαρίδου Μόρφω Φιλόλογος
Αρζόγλου Πολύμνια Φιλόλογος
Μετσεμένη Α
Καραβασίλη Στ  Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Μουράκη Ελισάβετ Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Μαργούτα Μαρία Φυσιογνώστρια
Προεστοπούλου Χριστίνα Φυσιογνώστρια
Μελίδου Θεοδώρα Φυσιογνώστρια
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Μανδάνας Δημήτριος Φυσικός
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Χατζηπασχάλη Αμαλία Αγγλικής Γλώσσας
Σαββίδου Μελάνα Αγγλικής Γλώσσας
Σεϊτάνη Αλίκη Αγγλικής Γλώσσας
Μαθιουδάκη Αικατερίνη Οικιακής Οικονομίας
Τσιτσιμπίκου Φ. Φιλόλογος
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Αραμπατζή Χρυσούλα Φυσικής Αγωγής
Μπουτάρη Ε Φυσικής Αγωγής
Βαλδίρκα Λαμπρινή Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος 1976-77

Λυκειάρχης: Παπαπαναγιώτου Μελανία

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γεώργιος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Μεσσηνιώτου Σουλτάνα. Φιλόλογος
Βουζουλίδου Μαρία Φιλόλογος
Δοματζόγλου Σωτηρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Χαροκόπου Χρυσούλα Φιλόλογος
Σταμπουλή Μαρία Φιλόλογος
Μωραΐτου Κάντια Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Χάνδρου Ζαχαρούλα Φιλόλογος
Σαμούτη Ελισάβετ Φιλόλογος
Αρζόγλου Πολύμνια Φιλόλογος
Γεωργιάδου Αικατερίνη Φιλόλογος
Βογιατζής Πολυχρόνης Φιλόλογος
Βασιλειάδου Παρασκευή Φιλόλογος
Τσιτσιμπίκου Φ Φιλόλογος
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Μουράκη Ελισάβετ Μαθηματικός
Αραμπατζίδου Ευγενία Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Παπακυράκου Θωμάς Φυσιογνώστης
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Μαργούτα Μαρία Φυσιογνώστρια
Μελίδου Θεοδώρα Φυσιογνώστρια
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Νικηφορίδου Ειρήνη Γαλλικής Γλώσσας
Σεϊτάνη Αλίκη Αγγλικής Γλώσσας
Χατζηπασχάλη Αμαλία Αγγλικής Γλώσσας
Παππά Ελένη Οικιακής Οικονομίας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Μετσεμένη Α

 

Σχολ. έτος 1977-78

Λυκειάρχης: Παπαπαναγιώτου Μελανία

Καθηγητές Ειδικότητα
Ταμπάκης Γιώργος Θεολόγος
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Σαμούτη Α. Φιλόλογος
Τσιαμπούση Μαρία Φιλόλογος
Χατζόπουλος Γιώργος Φιλόλογος
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Πιτσώρας Δημήτριος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μ. Φυσικής Αγωγής
Βαλδίρκα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1978-79

Λυκειάρχης: Παπαπαναγιώτου Μελανία

Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Πάγκαλος Γεώργιος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
 Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Χατζόπουλος Γεώργιος Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1979-80

Λυκειάρχης: Παπαπαναγιώτου Μελανία

Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Πάγκαλος Γεώργιος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
.Γεράση Ευαγγελία   Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μάρθα Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Τσεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντινίδου Φωτεινή Φυσικής Αγωγής