Εκπαιδευτικοί 2ου ΓΕΛ Δράμας (πρώην Θηλέων) 1979-2022

Καθηγητές-Καθηγήτριες 2ου ΓΕΛ Δράμας  1979-2022

 

Σχολικό έτος 1979-80

Λυκειάρχης: Παπαπαναγιώτου Μελανία

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Πάγκαλος Γεώργιος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
.Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μάρθα Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Τσεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντινίδου Φωτεινή Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1980-81

Λυκειάρχης:  Μπήρου Μαρία

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
 Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Βαριαμετσλή Μαρία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δελληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχου  Συνιώρα Μαθηματικός
Ευθυμιάδης  Αναστάσιος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
 Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
 Γιαννάκος Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντινίδου Φωτεινή Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1981-82

Λυκειάρχης:  Δοματζόγλου Κυριάκος

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Αλέξη Πολυξένη Φιλόλογος
Καραγιαννοπούλου Κωνσταντία Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Τσομπανίδης Κωνσταντίνος Μαθηματικός
Ματσιούλας Δημήτριος Μαθηματικός
Ευθυμιάδης Αναστάσιος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξ Μαθηματικός
Ιωαννίδης Απελής Φυσικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Λιάκου Σουλτάνα Αγγλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Γάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής
Χαλάτσης Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολικό έτος 1982-83

Λυκειάρχης:  Δοματζόγλου Κυριάκος

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
 Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Ηλιάδου Παρασκευή Φιλόλογος
Μπασούκος Δημήτριος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δελληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Πλακουδάκης Γεώργιος Μαθηματικός
 Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Λαζαρίδης  Κυριάκος Φυσιογνώστης
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημλήτρις Χημικός
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Χαλάτσης Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολικό έτος 1983-84

Λυκειάρχης:  Δοματζόγλου Κυριάκος

 

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Γακούδης Νέστορας Θεολόγος
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
 Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Μπασούκος Δημήτριος Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Λαζαρίδης Δ.
Ηλιάδου Παρασκευή Φιλόλογος
Τσομπανίδης Μαθηματικός
Περπερή -Τσιώκα Ανδρομάχη Μαθηματικός
Αλτιμήσης Γρηγόριος Μαθηματικός
 Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου –Κοσμίδου Μαρία Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρίτση Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Παπαγεωργίου Αικατερίνη Φυσικής Αγωγής
Τερζής Αθανάσιος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1984-85

Λυκειάρχης:  Τουμπαλίδης Ραδής

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Πίκης  Γεώργιος Φιλόλογος
Πανάγου Αικατερίνη Φιλόλογος
Καραγιαννοπούλου Κων Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Κεσούλης Ευστράτιος Φιλόλογος
Βαριαμετελή Μαρία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Τσαλκάτη Σμαρώ Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημολαΐδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Παπαδόπουλος Στέφανος Φυσικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 1985-86

Λυκειάρχης:  Τουμπαλίδης Ραδής

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δανάη Φιλόλογος
Τάτση Ελένη Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Δαμασκηνού Μαρία Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Ιουστίνα Φιλόλογος
Ευρώπα Χρυσούλα Φιλόλογος
Πανάγου Αικατερίνη Φιλόλογος
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
 Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τέγος Αντώνιος Φυσιογνώστης
Σατικίδης Ιωάννης Φυσικός
Θεοδοσιάδου Α. Αγγλικής Γλώσσας
 Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1986-87

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Βαριαμεστλή Μαρία Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
 Πανάγου  Αικατερίνη Φιλόλογος
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τέγος Αντώνιος Φυσιογνώστης
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1987-88

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Βαριαμεστλή Φιλόλογος
Πανάγου Αικατερίνη Φιλόλογος
Καραγεώργη Ελένη Φιλόλογος
Νικηφοράκη Ειρήνη Γαλλικής Γλώσσας
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τέγος Αντώνιος Φυσιογνώστης
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Ακριτίδης Σπύρος Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1988-89

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

Καθηγητές Ειδικότητα
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1989-90

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

Καθηγητές Ειδικότητα
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Χαροκόπου Μυρσίνη Φιλόλογος
Κατσιαπάνη Ζωγραφία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Παπαδοπούλου Ελπινίκη Αγγλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιανουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1990-91

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Κυρούδη Ευαγγελία Φιλόλογος
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1991-92

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Παντελάκη Κυριακή
Ζάρρα Ζ
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Μαρκίδης Σωφρόνης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Ντούγκας Απόστολος Βιολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1992-93

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1993-94

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πεϊκίδης Π
Παπαβασιλείου
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής  Αγωγής

 

Σχολ. έτος:1994-95

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Πεϊκίδης Π Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος:1995-96

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος  Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος:1996-97

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος:1997-98

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος

 

Σχολικό έτος:1998-99

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βάγια Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Στράντζαλη Ε Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Τσαουσίδου Μαρία Γερμανικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος:1999-2000

Διευθυντής : Χατζηκαπετάνης Δημήτριος

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βάγια Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Στράντζαλη Ε Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σαμαράς Δημήτριος Γεωπόνος
Μπαμπατζιάνης Δημήτριος Πληροφορική
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος  2000-2001

Διευθυντής :Χατζηκαπετάνης Δημήτριος

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Φεδίνογλου Νεόφυτος Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Τρικοπούλου Δάφνη Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κυριαζίδου Γλυκερία Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Χαριτόπουλος Πέτρος Γεωπόνος
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολ.έτος 2001-2002

Διευθύντρια :Φίλλη Μαρία

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παρχαρίδου Εμμέλεια Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βαΐα Μαθηματικός
Τρικοπούλου Δάφνη Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Καμπάνταης Ευστράτιος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Χαριτόπουλος Πέτρος Γεωπόνος
Τάσκας Βασίλειος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

Σχολ.έτος 2002-2003

Διευθύντρια :Φίλλη Μαρία

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βαΐα Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Παπαχατζή Αγορίτσα Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καραουλάνης Βασίλειος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2003-2004

Διευθύντρια :Φίλλη Μαρία

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φασέγκας Νικόλαος Θεολόγος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Μελενικιώτου Ειρήνη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Φεδίνογλου Νεόφυτος Φιλόλογος
Σαπουρίδης Στυλιανός Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Δαρδιώτης Νικόλαος Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κασαστογιάννη Ελένη Αγγλικής Γλώσσας
Τσιαουσίδου Μαρία Γερμανικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Τάσκας Βασίλειος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2004-2005

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Φεδίνογλου Νεόφυτος Φιλόλογος
Μαρμαρέλλη Στυλιανή Φιλόλογος
Μακρή Αγορίτσα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Παυλίδης Χαράλαμπος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Στάντζος Θεμιστοκλής Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
ΠαναγιωτίδουΑναστασία Αγγλικής Γλώσσας
Γρηγοριάδου Σοφία Γερμανικής Γλώσσας
Τσιαουσίδου Μαρία Γερμανικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολ.έτος 2005-2006

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Παυλίδης Χαράλαμπος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλλης Παρμ. Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Καψάλη Γερμανικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

Σχολ.έτος 2006-2007

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Παπαεμμανουήλ Ελευθέριος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Φωτακίδης  Πρόδρομος Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Πολυχρονίδου Αγγλικής Γλώσσας
Πέτρου Καλλιόπη Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2007-2008

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Φωτακίδης  Πρόδρομος Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Πολυχρονιάδου Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Πέτρου Καλλιόπη Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2008-2009

 

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Ζαχαράκη Άννα Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Ευαγγελίδου Ευδοξία Αγγλικής Γλώσσας
Κράλλης Σωτήριος Γερμανικής Γλώσσας
Ζαπράνης Ανέστης Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2009-2010

Διευθυντής  :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καραμάνης Γεώργιος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
Γκρόζου Θεοδώρα Φιλόλογος
Λάμψια Αγγελική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Κιοσσές Μιχαήλ Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Τρανραφύλλου Βασίλειος Χημικός
Χαρισιάδης Δημήτριος Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Κυρίτση Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Γρηγοριάδου Σοφία Γερμανικής Γλώσσας
Κύρτση Μαρία Γαλλικής Γλώσσας
Ζαπράνης Ανέστης Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2010-2011

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός Διευθυντής
2.Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός Υποδιευθυντής
3.Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός Υποδιευθυντής
4.Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
5.Καραμάνης Γιώργος Θεολόγος
6.Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
7.Γκρόζου Θεοδώρα Φιλόλογος
8.Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
9.Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
10.Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
11.Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
12.Λάμψια Αγγελική Φιλόλογος
13.Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
14.Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
15.Στεφανίδου Ελευθερία Φιλόλογος
16.Χριστοπούλου Μαρία Φιλόλογος
17.Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
18.Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
19.Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
20.Τσοκαταρίδου Αναστασία Μαθηματικός
21.Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
22.Μαδεμτζόγλου Αικατερίνη Μαθηματικός
23Μανδραβέλης Παρμενίων Φυσικός
24.Κυριαζής Τηλέμαχος Φυσικός
25.Παυλίδου Σοφία Φυσικός
26.Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
27.Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
28.Παναγιωτίδου Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας
29.Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
30.Δημαρίδου Ευτέρπη Γαλλικής Γλώσσας
31.Σαρόγλου Ιωάννα Γερμανικής Γλώσσας
32.Ζαπράνης Ανέστης Κοινωνιολόγος
33.Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομικών
34Ηλιοπούλου Ευτυχία Γερμανικής Γλώσσας
35.Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής
36.Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
37.Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
38.Θεοδωρίδου Αναστασία Σχέδιο
39.Τσακιρίδου Ιωάννα Θεατρολόγος
40.Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορικής
41.Τσιώνου Σοφία Πληροφορικής
42.Σαχινίδης Συμεών Φυσικός

 

 

Σχολ. έτος 2011-2012

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Παπαθεοδώρου Δημήτριος ΠΕ02 Διευθυντής
Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
Σαραφίδης Νικόλαος ΠΕ01
Καραμάνης  Γεώργιος ΠΕ01
Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
Γλάβα Αικατερίνη ΠΕ02
Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
Μιχαηλίδου Κυριακή ΠΕ02
Παπασυμεών Ιωάννης ΠΕ02
Νένου Ελένη ΠΕ02
Γαβράς Μιχαήλ ΠΕ03
Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
Μάρκου  Αθανάσιος ΠΕ03
Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
Τσοκαταρίδου  Αναστασία ΠΕ03
Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
Γιαννελάκης Παναγιώτης ΠΕ04
Κυριαζής Τηλέμαχος ΠΕ04
Κουλουμπής Ευάγγελος ΠΕ04
Χαμαλίδης Δημήτριος ΠΕ04
Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
Λαζαρίδου Ελένη ΠΕ06
Τσιαουσίδου Μαρία ΠΕ07
Θεοδωρίδου Αναστασία ΠΕ08
Γιαννουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
Παπαδοπούλου Αννα ΠΕ11
Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
Δεβρένη Αννα ΠΕ19
Ωραιόπουλος Πρόδρομος ΠΕ12

 

 

Σχολ.έτος 2012-2013

 

Α/Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Παπαθεοδώρου Δημήτριος ΠΕ02 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Καραμάνης Γεώργιος ΠΕ01
5 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
6 Αθανασιάδης Ιωάννης ΠΕ02
7 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
8 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
9 Γλάβα Αικατερίνη ΠΕ02
10 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
11 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
12 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
13 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
14 Μιχαηλίδου Κυριακή ΠΕ02
15 Παπασυμεών Ιωάννης ΠΕ02
16 Γαβράς Μιχαήλ ΠΕ03
17 Κιοσσές Μόσχος ΠΕ03
18 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
19 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
20 Τσοκαταρίδου Αναστασία ΠΕ03
21 Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
22 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
23 Γιαννελάκης Παναγιώτης ΠΕ04
24 Κουλουμπής Ευάγγελος ΠΕ04
25 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
26 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
27 Χαμαλίδης Δημήτριος ΠΕ04
28 Αγγελοπούλου Μαρία ΠΕ06
29 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
30 Τσιαουσίδου Μαρία ΠΕ07
31 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
32 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
33 Παπαδοπούλου Αννα ΠΕ11
34 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
35 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
36 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19

 

 

 

Σχολικό Έτος 2013-14

 

1 Σένδρος Γεώργιος ΠΕ19 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Νικητίδου Παρασκευή ΠΕ01
5 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
6 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
7 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
8 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
9 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
10 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
11 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
12 Μιχαηλίδου Κυριακή ΠΕ02
13 Παπασυμεών Ιωάννης ΠΕ02
14 Κιοσσές Μόσχος ΠΕ03
15 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
16 Μάρκου Αθανάσιος ΠΕ03
17 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
18 Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
19 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
20 Ελευθεριάδης Δημήτριος ΠΕ04
21 Κουλουμπής Ευάγγελος ΠΕ04
22 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
23 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
24 Χαμαλίδης Δημήτριος ΠΕ04
25 Ζουμπούλογλου Κυριακή ΠΕ06
26 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
27 Τσορτανίδου Ανθούλα ΠΕ06
28 Μπαλτουμά ΄Ολγα ΠΕ07
29 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
30 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
31 Κωνσταντινίδου Σταυρούλα ΠΕ11
32 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
33 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
34 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19

 

 

Σχολικό Έτος 2014-15

 

1 Σένδρος Γεώργιος ΠΕ19 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
5 Νικητίδου Παρασκευή ΠΕ01
6 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
7 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
8 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
9 Δεμιρτζόγλου Σταυρούλα ΠΕ02
10 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
11 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
12 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
13 Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
14 Κιοσσές Μόσχος ΠΕ03
15 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
16 Ξυραφίδου Θεοδώρα ΠΕ03
17 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
18 Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
19 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
20 Γεωργιάδης Βασίλειος ΠΕ04
21 Καμπάνταης Ευστράτιος ΠΕ04
22 Κόκκινος Μιχάλης ΠΕ04
23 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
24 Μιχαηλίδου Ελένη ΠΕ04
25 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
26 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
27 Παπαϊωάννου Ευαγγελία ΠΕ06
28 Μανάβη Σαββατούλα ΠΕ07
29 Μυλωνά Ελισάβετ ΠΕ09
30 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
31 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
32 Ζάπρη Ελένη ΠΕ11
33 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
34 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
35 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
36 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ30

 

Σχολικό Έτος 2015-16

 

1 Σένδρος Γεώργιος ΠΕ19 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
5 Νικητίδου Παρασκευή ΠΕ01
6 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
7 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
8 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
9 Δεδούσης Πασχάλης ΠΕ02
10 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
11 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
12 Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
13 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02
14 Δεληγιαννίδης Στέφανος ΠΕ03
15 Κελλίδης Χαράλαμπος ΠΕ03
16 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
17 Σαλπιστής Γεώργιος ΠΕ03
18 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
19 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
20 Καμπάνταης Ευστράτιος ΠΕ04
21 Κόκκινος Μιχάλης ΠΕ04
22 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
23 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
24 Χαραλαμπίδου Βιολέτα ΠΕ04
25 Βογιατζή Ιωάννα ΠΕ05
26 Γεωργιάδου Αναστασία ΠΕ06
27 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
28 Κράλλη Νεκταρία ΠΕ07
29 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
30 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
31 Σαρρίδης Σωτήριος ΠΕ11
32 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
33 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
34 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
35 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ30

 

 

 

Σχολικό Έτος 2017-18

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
1 Δαμαλής Ιωάννης ΠΕ01
2 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
3 Αλεκόζογλου Οσία ΠΕ02
4 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
5 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
6 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
7 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
8 Κίτσαλη Βασιλική ΠΕ02
9 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
10 Κόντα Σουλτάνα ΠΕ02
11 Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
12 Παρούση Αικατερίνη ΠΕ02.50
13 Ρομπόκου Αθανασία ΠΕ02
14 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02
15 Δεληγιαννίδης Στέφανος ΠΕ03
16 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
17 Μαλιαμάνης Θεόδωρος ΠΕ03
18 Σαλπιστής Γεώργιος ΠΕ03
19 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
20 Τσαμαδή Ευαγγελία ΠΕ03
21 Αλεξάνδρου Σταύρος ΠΕ04.01
22 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04.01
23 Καμπάνταης Ευστράτιος ΠΕ04.02
24 Κατσαρού Μαρία ΠΕ04.02
25 Προκοπίου Κων/νος ΠΕ04.04
26 Αποστολίδου Παρθένα ΠΕ04.04
27 Γαλανού Αναστασία ΠΕ06
28 Ζουγκουρλή Άννα ΠΕ06
29 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
30 Ράλλη Φεβρωνία ΠΕ06
31 Βούλτσιου Αικατερίνη ΠΕ07
32 Πασχαλίδου Ευγενία ΠΕ09
33 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
34 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11
35 Κόλτσης Χρήστος ΠΕ11
36 Μακρή Ελένη ΠΕ11
37 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12.01
38 Βαλτοπούλου Ιωάννα ΠΕ13
39 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
40 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
41 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ32

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2018-19

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
8 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10 ΖΥΡΝΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
11 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
12 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13 ΚΑΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18 ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
22 ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
28 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
31 ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33 ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34 ΣΙΜΙΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
36 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37 ΤΣΙΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
38 ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

 

Σχολικό Έτος 2019-20

 

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
7 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
9 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
10 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
18 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
24 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26 ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28 ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
30 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31 ΤΣΑΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32 ΤΣΙΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

 

Σχολικό Έτος 2020-21

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

 

Υποδιευθυντής: Δεληγιαννίδης Στέφανος

 

Υποδιευθύντρια: Τρικοπούλου Δάφνη

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΙ
6 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
9 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
12 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΗΜΙΚΟΙ
15 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17 ΚΡΑΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
23 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24 ΝΗΣΙΩΤΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25 ΠΑΛΛΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΟΙ
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
28 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
30 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
32 ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33 ΤΙΡΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36 ΤΣΑΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37 ΤΣΙΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 

 

Σχολικό Έτος 2021-22

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

 

Υποδιευθυντής: Δεληγιαννίδης Στέφανος

 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα εργαζομένου
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
7 ΔΕΛΚΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
11 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΗΜΙΚΟΙ
14 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16 ΚΡΑΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
20 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22 ΠΑΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
23 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
24 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26 ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
29 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31 ΤΣΑΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Καθηγητές-Καθηγήτριες 2ου ΓΕΛ Δράμας  1979-2022

 

 

 

Σχολικό έτος 1979-80

Λυκειάρχης: Παπαπαναγιώτου Μελανία

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
Πάγκαλος Γεώργιος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Ανδρίκογλου Ελλη Φιλόλογος
.Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μάρθα Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Τσεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Ιατρίδης Αθανάσιος Μαθηματικός
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Λιακάκης Χρήστος Φυσιογνώστης
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Πιτσιώρας Δημήτριος Φυσικός
Ιωαννίδου Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντινίδου Φωτεινή Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1980-81

Λυκειάρχης:  Μπήρου Μαρία

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Γεράση Ευαγγελία Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
 Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Βαριαμετσλή Μαρία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δελληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Βλαχου  Συνιώρα Μαθηματικός
Ευθυμιάδης  Αναστάσιος Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξενοφών Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
 Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
 Γιαννάκος Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Στάθη Μαρία Φυσικής Αγωγής
Κωνσταντινίδου Φωτεινή Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1981-82

Λυκειάρχης:  Δοματζόγλου Κυριάκος

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Αλέξη Πολυξένη Φιλόλογος
Καραγιαννοπούλου Κωνσταντία Φιλόλογος
Δεληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Τσομπανίδης Κωνσταντίνος Μαθηματικός
Ματσιούλας Δημήτριος Μαθηματικός
Ευθυμιάδης Αναστάσιος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Πεχλιβάνης Ξ Μαθηματικός
Ιωαννίδης Απελής Φυσικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Λιάκου Σουλτάνα Αγγλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Γάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής
Χαλάτσης Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολικό έτος 1982-83

Λυκειάρχης:  Δοματζόγλου Κυριάκος

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Μουμτζάκης Αναστάσιος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
 Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Ηλιάδου Παρασκευή Φιλόλογος
Μπασούκος Δημήτριος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Τσιαμπούση Αικατερίνη Φιλόλογος
Δελληγιαννίδου Μαρία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Παυλίδης Χρήστος Μαθηματικός
Μητσόπουλος Ιωάννης Μαθηματικός
Πλακουδάκης Γεώργιος Μαθηματικός
 Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Λαζαρίδης  Κυριάκος Φυσιογνώστης
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημλήτρις Χημικός
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Χαλάτσης Γεώργιος Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολικό έτος 1983-84

Λυκειάρχης:  Δοματζόγλου Κυριάκος

 

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Γακούδης Νέστορας Θεολόγος
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Παυλίδης Ελευθέριος Φιλόλογος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
 Σφακιανάκης Δημήτριος Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Μπασούκος Δημήτριος Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Λαζαρίδης Δ.
Ηλιάδου Παρασκευή Φιλόλογος
Τσομπανίδης Μαθηματικός
Περπερή -Τσιώκα Ανδρομάχη Μαθηματικός
Αλτιμήσης Γρηγόριος Μαθηματικός
 Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου –Κοσμίδου Μαρία Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Παπαγεωργίου Ιωάννης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κυρίτση Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Παπαγεωργίου Αικατερίνη Φυσικής Αγωγής
Τερζής Αθανάσιος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1984-85

Λυκειάρχης:  Τουμπαλίδης Ραδής

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Ρετζέπη Ανθή Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δημήτριος Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Σεβδάς Στέφανος Φιλόλογος
Πίκης  Γεώργιος Φιλόλογος
Πανάγου Αικατερίνη Φιλόλογος
Καραγιαννοπούλου Κων Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Κεσούλης Ευστράτιος Φιλόλογος
Βαριαμετελή Μαρία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Τσαλκάτη Σμαρώ Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημολαΐδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Παπαδόπουλος Στέφανος Φυσικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Δεληγιώργη Αναστασία Φυσικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 1985-86

Λυκειάρχης:  Τουμπαλίδης Ραδής

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Τεκέογλου Νικόλαος Φιλόλογος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Παπαθεοδώρου Δανάη Φιλόλογος
Τάτση Ελένη Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Δαμασκηνού Μαρία Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Ιουστίνα Φιλόλογος
Ευρώπα Χρυσούλα Φιλόλογος
Πανάγου Αικατερίνη Φιλόλογος
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
 Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τέγος Αντώνιος Φυσιογνώστης
Σατικίδης Ιωάννης Φυσικός
Θεοδοσιάδου Α. Αγγλικής Γλώσσας
 Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1986-87

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Βαριαμεστλή Μαρία Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
 Πανάγου  Αικατερίνη Φιλόλογος
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τέγος Αντώνιος Φυσιογνώστης
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Γιάννηλερ Κοσμάς Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1987-88

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Τουμπαλίδης Ραδής Θεολόγος
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Βαριαμεστλή Φιλόλογος
Πανάγου Αικατερίνη Φιλόλογος
Καραγεώργη Ελένη Φιλόλογος
Νικηφοράκη Ειρήνη Γαλλικής Γλώσσας
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τέγος Αντώνιος Φυσιογνώστης
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής
Ακριτίδης Σπύρος Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος 1988-89

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

Καθηγητές Ειδικότητα
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Λαζαρίδης Κυριάκος Φυσιογνώστης
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος 1989-90

Λυκειάρχης: Τεστέμπασης Παναγιώτης

 

Καθηγητές Ειδικότητα
 Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
 Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
 Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Χαροκόπου Μυρσίνη Φιλόλογος
Κατσιαπάνη Ζωγραφία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Παπαδοπούλου Ελπινίκη Αγγλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιανουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Κυρέζη Γεωργία Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1990-91

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Θεοδωρίδου Δανάη Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Κυρούδη Ευαγγελία Φιλόλογος
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1991-92

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Παντελάκη Κυριακή
Ζάρρα Ζ
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Μαρκίδης Σωφρόνης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Ντούγκας Απόστολος Βιολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1992-93

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Χρηστάκη Αλεξάνδρα Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος:1993-94

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Κωστικίδου αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Παπαγεωργίου Σταματία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πεϊκίδης Π
Παπαβασιλείου
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής  Αγωγής

 

Σχολ. έτος:1994-95

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Πεϊκίδης Π Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος:1995-96

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος  Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος:1996-97

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής

 

Σχολικό έτος:1997-98

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος

 

Σχολικό έτος:1998-99

Διευθυντής : Κεραμιτσόπουλος Κρυωνάς

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κωστικίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Παρλαπουνίδου Χρυσούλα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βάγια Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Στράντζαλη Ε Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Τσαουσίδου Μαρία Γερμανικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

Σχολ. έτος:1999-2000

Διευθυντής : Χατζηκαπετάνης Δημήτριος

 

Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βάγια Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Ορφανός Δημήτριος Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Στράντζαλη Ε Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Σαμαράς Δημήτριος Γεωπόνος
Μπαμπατζιάνης Δημήτριος Πληροφορική
Σδρόλας Χαράλαμπος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολικό έτος  2000-2001

Διευθυντής :Χατζηκαπετάνης Δημήτριος

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Φίλλη Μαρία Φιλόλογος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Φεδίνογλου Νεόφυτος Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Τρικοπούλου Δάφνη Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Κυριαζίδου Γλυκερία Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Χαριτόπουλος Πέτρος Γεωπόνος
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολ.έτος 2001-2002

Διευθύντρια :Φίλλη Μαρία

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Σατικίδου Ευγενία Φιλόλογος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παρχαρίδου Εμμέλεια Φιλόλογος
Χάμου Κωνσταντίνα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βαΐα Μαθηματικός
Τρικοπούλου Δάφνη Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Καμπάνταης Ευστράτιος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Χαριτόπουλος Πέτρος Γεωπόνος
Τάσκας Βασίλειος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

Σχολ.έτος 2002-2003

Διευθύντρια :Φίλλη Μαρία

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χριστοπούλου Βαΐα Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Παπαχατζή Αγορίτσα Αγγλικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καραουλάνης Βασίλειος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2003-2004

Διευθύντρια :Φίλλη Μαρία

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Φασέγκας Νικόλαος Θεολόγος
Κουτορίδου Αθηνά Φιλόλογος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Μελενικιώτου Ειρήνη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Φεδίνογλου Νεόφυτος Φιλόλογος
Σαπουρίδης Στυλιανός Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Δαρδιώτης Νικόλαος Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Κασαστογιάννη Ελένη Αγγλικής Γλώσσας
Τσιαουσίδου Μαρία Γερμανικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίοδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Τάσκας Βασίλειος Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2004-2005

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καζάκος Σωτήριος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Φεδίνογλου Νεόφυτος Φιλόλογος
Μαρμαρέλλη Στυλιανή Φιλόλογος
Μακρή Αγορίτσα Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Παυλίδης Χαράλαμπος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Στάντζος Θεμιστοκλής Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
ΠαναγιωτίδουΑναστασία Αγγλικής Γλώσσας
Γρηγοριάδου Σοφία Γερμανικής Γλώσσας
Τσιαουσίδου Μαρία Γερμανικής Γλώσσας
Βασιλειάδου Παναγιώτα Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

Σχολ.έτος 2005-2006

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Παυλίδης Χαράλαμπος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλλης Παρμ. Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Καψάλη Γερμανικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

Σχολ.έτος 2006-2007

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Παπαεμμανουήλ Ελευθέριος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Φωτακίδης  Πρόδρομος Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Πολυχρονίδου Αγγλικής Γλώσσας
Πέτρου Καλλιόπη Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2007-2008

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Αμπατζόγλου Αναστασία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Φωτακίδης  Πρόδρομος Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Πολυχρονιάδου Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας
Θεοδοσιάδου Αρετή Αγγλικής Γλώσσας
Πέτρου Καλλιόπη Γαλλικής Γλώσσας
Γιαννουχαηλίδου Ελένη Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2008-2009

 

Διευθυντής :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
Δαυίδ Βασιλική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Λαπαρίδης Παναγιώτης Φυσικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Ζαχαράκη Άννα Χημικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Ευαγγελίδου Ευδοξία Αγγλικής Γλώσσας
Κράλλης Σωτήριος Γερμανικής Γλώσσας
Ζαπράνης Ανέστης Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2009-2010

Διευθυντής  :Κουλουμπής Ευάγγελος

 

 

 Καθηγητές Ειδικότητα
Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
Καραμάνης Γεώργιος Θεολόγος
Αθανασιάδης Ιωάννης Φιλόλογος
Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
Γκρόζου Θεοδώρα Φιλόλογος
Λάμψια Αγγελική Φιλόλογος
Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός
Ηλιάδου Μαρία Μαθηματικός
Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
Κιοσσές Μιχαήλ Μαθηματικός
Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
Τρανραφύλλου Βασίλειος Χημικός
Χαρισιάδης Δημήτριος Φυσικός
Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός
Μανδραβέλης Παρμ. Φυσικός
Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
Κυρίτση Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
Γρηγοριάδου Σοφία Γερμανικής Γλώσσας
Κύρτση Μαρία Γαλλικής Γλώσσας
Ζαπράνης Ανέστης Κοινωνιολόγος
Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομολόγος
Τσιώνου Σοφία Πληροφορική
Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορική
Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής

 

 

 

Σχολ.έτος 2010-2011

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.Κουλουμπής Ευάγγελος Χημικός Διευθυντής
2.Γιαννελάκης Παναγιώτης Φυσικός Υποδιευθυντής
3.Δημητρίου Δημήτριος Μαθηματικός Υποδιευθυντής
4.Σαραφίδης Νικόλαος Θεολόγος
5.Καραμάνης Γιώργος Θεολόγος
6.Βασιλειάδου Ελένη Φιλόλογος
7.Γκρόζου Θεοδώρα Φιλόλογος
8.Γλάβα Αικατερίνη Φιλόλογος
9.Ευδωρίδου Μαρία Φιλόλογος
10.Κλαζίδου Μαρία Φιλόλογος
11.Κόντα Σουλτάνα Φιλόλογος
12.Λάμψια Αγγελική Φιλόλογος
13.Μιχαηλίδου Κυριακή Φιλόλογος
14.Παπασυμεών Ιωάννης Φιλόλογος
15.Στεφανίδου Ελευθερία Φιλόλογος
16.Χριστοπούλου Μαρία Φιλόλογος
17.Χριστοδούλου Ευμορφία Φιλόλογος
18.Γαβράς Μιχάλης Μαθηματικός
19.Κωστακίδης Γεώργιος Μαθηματικός
20.Τσοκαταρίδου Αναστασία Μαθηματικός
21.Φωκάς Ιορδάνης Μαθηματικός
22.Μαδεμτζόγλου Αικατερίνη Μαθηματικός
23Μανδραβέλης Παρμενίων Φυσικός
24.Κυριαζής Τηλέμαχος Φυσικός
25.Παυλίδου Σοφία Φυσικός
26.Χαμαλίδης Δημήτριος Χημικός
27.Τοματζίδου Σταματία Βιολόγος
28.Παναγιωτίδου Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας
29.Μπανά Ευαγγελία Αγγλικής Γλώσσας
30.Δημαρίδου Ευτέρπη Γαλλικής Γλώσσας
31.Σαρόγλου Ιωάννα Γερμανικής Γλώσσας
32.Ζαπράνης Ανέστης Κοινωνιολόγος
33.Πασχαλίδου Ευγενία Οικονομικών
34Ηλιοπούλου Ευτυχία Γερμανικής Γλώσσας
35.Παπαδοπούλου Άννα Φυσικής Αγωγής
36.Καρυπίδου Βασιλική Φυσικής Αγωγής
37.Ωραιόπουλος Πρόδρομος Πολιτικός μηχανικός
38.Θεοδωρίδου Αναστασία Σχέδιο
39.Τσακιρίδου Ιωάννα Θεατρολόγος
40.Ζαχαράκη Αικατερίνη Πληροφορικής
41.Τσιώνου Σοφία Πληροφορικής
42.Σαχινίδης Συμεών Φυσικός

 

 

Σχολ. έτος 2011-2012

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Παπαθεοδώρου Δημήτριος ΠΕ02 Διευθυντής
Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
Σαραφίδης Νικόλαος ΠΕ01
Καραμάνης  Γεώργιος ΠΕ01
Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
Γλάβα Αικατερίνη ΠΕ02
Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
Μιχαηλίδου Κυριακή ΠΕ02
Παπασυμεών Ιωάννης ΠΕ02
Νένου Ελένη ΠΕ02
Γαβράς Μιχαήλ ΠΕ03
Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
Μάρκου  Αθανάσιος ΠΕ03
Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
Τσοκαταρίδου  Αναστασία ΠΕ03
Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
Γιαννελάκης Παναγιώτης ΠΕ04
Κυριαζής Τηλέμαχος ΠΕ04
Κουλουμπής Ευάγγελος ΠΕ04
Χαμαλίδης Δημήτριος ΠΕ04
Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
Λαζαρίδου Ελένη ΠΕ06
Τσιαουσίδου Μαρία ΠΕ07
Θεοδωρίδου Αναστασία ΠΕ08
Γιαννουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
Παπαδοπούλου Αννα ΠΕ11
Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
Δεβρένη Αννα ΠΕ19
Ωραιόπουλος Πρόδρομος ΠΕ12

 

 

Σχολ.έτος 2012-2013

 

Α/Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Παπαθεοδώρου Δημήτριος ΠΕ02 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Καραμάνης Γεώργιος ΠΕ01
5 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
6 Αθανασιάδης Ιωάννης ΠΕ02
7 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
8 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
9 Γλάβα Αικατερίνη ΠΕ02
10 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
11 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
12 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
13 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
14 Μιχαηλίδου Κυριακή ΠΕ02
15 Παπασυμεών Ιωάννης ΠΕ02
16 Γαβράς Μιχαήλ ΠΕ03
17 Κιοσσές Μόσχος ΠΕ03
18 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
19 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
20 Τσοκαταρίδου Αναστασία ΠΕ03
21 Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
22 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
23 Γιαννελάκης Παναγιώτης ΠΕ04
24 Κουλουμπής Ευάγγελος ΠΕ04
25 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
26 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
27 Χαμαλίδης Δημήτριος ΠΕ04
28 Αγγελοπούλου Μαρία ΠΕ06
29 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
30 Τσιαουσίδου Μαρία ΠΕ07
31 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
32 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
33 Παπαδοπούλου Αννα ΠΕ11
34 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
35 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
36 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19

 

 

 

Σχολικό Έτος 2013-14

 

1 Σένδρος Γεώργιος ΠΕ19 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Νικητίδου Παρασκευή ΠΕ01
5 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
6 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
7 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
8 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
9 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
10 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
11 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
12 Μιχαηλίδου Κυριακή ΠΕ02
13 Παπασυμεών Ιωάννης ΠΕ02
14 Κιοσσές Μόσχος ΠΕ03
15 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
16 Μάρκου Αθανάσιος ΠΕ03
17 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
18 Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
19 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
20 Ελευθεριάδης Δημήτριος ΠΕ04
21 Κουλουμπής Ευάγγελος ΠΕ04
22 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
23 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
24 Χαμαλίδης Δημήτριος ΠΕ04
25 Ζουμπούλογλου Κυριακή ΠΕ06
26 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
27 Τσορτανίδου Ανθούλα ΠΕ06
28 Μπαλτουμά ΄Ολγα ΠΕ07
29 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
30 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
31 Κωνσταντινίδου Σταυρούλα ΠΕ11
32 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
33 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
34 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19

 

 

Σχολικό Έτος 2014-15

 

1 Σένδρος Γεώργιος ΠΕ19 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
5 Νικητίδου Παρασκευή ΠΕ01
6 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
7 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
8 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
9 Δεμιρτζόγλου Σταυρούλα ΠΕ02
10 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
11 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
12 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
13 Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
14 Κιοσσές Μόσχος ΠΕ03
15 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
16 Ξυραφίδου Θεοδώρα ΠΕ03
17 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
18 Φωκάς Ιορδάνης ΠΕ03
19 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
20 Γεωργιάδης Βασίλειος ΠΕ04
21 Καμπάνταης Ευστράτιος ΠΕ04
22 Κόκκινος Μιχάλης ΠΕ04
23 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
24 Μιχαηλίδου Ελένη ΠΕ04
25 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
26 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
27 Παπαϊωάννου Ευαγγελία ΠΕ06
28 Μανάβη Σαββατούλα ΠΕ07
29 Μυλωνά Ελισάβετ ΠΕ09
30 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
31 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
32 Ζάπρη Ελένη ΠΕ11
33 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
34 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
35 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
36 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ30

 

Σχολικό Έτος 2015-16

 

1 Σένδρος Γεώργιος ΠΕ19 Διευθυντής
2 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11 Υποδιευθύντρια
3 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02 Υποδιευθύντρια
4 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
5 Νικητίδου Παρασκευή ΠΕ01
6 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
7 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
8 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
9 Δεδούσης Πασχάλης ΠΕ02
10 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
11 Κόντα  Σουλτάνα ΠΕ02
12 Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
13 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02
14 Δεληγιαννίδης Στέφανος ΠΕ03
15 Κελλίδης Χαράλαμπος ΠΕ03
16 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
17 Σαλπιστής Γεώργιος ΠΕ03
18 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
19 Αλεξάνδρου  Σταύρος ΠΕ04
20 Καμπάνταης Ευστράτιος ΠΕ04
21 Κόκκινος Μιχάλης ΠΕ04
22 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04
23 Τοματζίδου Σταματία ΠΕ04
24 Χαραλαμπίδου Βιολέτα ΠΕ04
25 Βογιατζή Ιωάννα ΠΕ05
26 Γεωργιάδου Αναστασία ΠΕ06
27 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
28 Κράλλη Νεκταρία ΠΕ07
29 Πασχαλίδου  Ευγενία ΠΕ09
30 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
31 Σαρρίδης Σωτήριος ΠΕ11
32 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12
33 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
34 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
35 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ30

 

Σχολικό Έτος 2017-18

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

Υποδιευθύντρια: Τσιώνου Σοφία

Υποδιευθυντής: Σαλπιστής Γεώργιος

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
1 Δαμαλής Ιωάννης ΠΕ01
2 Πεχλιβάνης Επαμεινώνδας ΠΕ01
3 Αλεκόζογλου Οσία ΠΕ02
4 Βασιλειάδου Ελένη ΠΕ02
5 Γκρόζου Θεοδώρα ΠΕ02
6 Δαυίδ Bασιλική ΠΕ02
7 Ευδωρίδου Μαρία ΠΕ02
8 Κίτσαλη Βασιλική ΠΕ02
9 Κλαζίδου Μαρία ΠΕ02
10 Κόντα Σουλτάνα ΠΕ02
11 Λάμψια Αγγελική ΠΕ02
12 Παρούση Αικατερίνη ΠΕ02.50
13 Ρομπόκου Αθανασία ΠΕ02
14 Χριστοδούλου Ευμορφία ΠΕ02
15 Δεληγιαννίδης Στέφανος ΠΕ03
16 Κωστακίδης Γεώργιος ΠΕ03
17 Μαλιαμάνης Θεόδωρος ΠΕ03
18 Σαλπιστής Γεώργιος ΠΕ03
19 Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ03
20 Τσαμαδή Ευαγγελία ΠΕ03
21 Αλεξάνδρου Σταύρος ΠΕ04.01
22 Μανδραβέλης Παρμενίων ΠΕ04.01
23 Καμπάνταης Ευστράτιος ΠΕ04.02
24 Κατσαρού Μαρία ΠΕ04.02
25 Προκοπίου Κων/νος ΠΕ04.04
26 Αποστολίδου Παρθένα ΠΕ04.04
27 Γαλανού Αναστασία ΠΕ06
28 Ζουγκουρλή Άννα ΠΕ06
29 Μπανά Ευαγγελία ΠΕ06
30 Ράλλη Φεβρωνία ΠΕ06
31 Βούλτσιου Αικατερίνη ΠΕ07
32 Πασχαλίδου Ευγενία ΠΕ09
33 Γιανουχαηλίδου Ελένη ΠΕ10
34 Καρυπίδου Βασιλική ΠΕ11
35 Κόλτσης Χρήστος ΠΕ11
36 Μακρή Ελένη ΠΕ11
37 Ωραιόπoυλος Πρόδρομος ΠΕ12.01
38 Βαλτοπούλου Ιωάννα ΠΕ13
39 Ζαχαράκη Αικατερίνη ΠΕ19
40 Τσιώνου Σοφία ΠΕ19
41 Παπαστεργίου Μαρία ΠΕ32

 

Σχολικό Έτος 2018-19

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Σαλπιστής Γεώργιος

Υποδιευθυντής: Δεληγιαννίδης Στέφανος

 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
8 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10 ΖΥΡΝΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
11 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
12 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13 ΚΑΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18 ΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
22 ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
28 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29 ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
31 ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33 ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34 ΣΙΜΙΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
36 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37 ΤΣΙΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
38 ΤΣΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Σχολικό Έτος 2019-20

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Δεληγιαννίδης Στέφανος

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
7 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
9 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
10 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
18 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
24 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26 ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28 ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
30 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31 ΤΣΑΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32 ΤΣΙΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Σχολικό Έτος 2020-21

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Δεληγιαννίδης Στέφανος

Υποδιευθύντρια: Τρικοπούλου Δάφνη

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΙ
6 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
9 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
11 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
12 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΗΜΙΚΟΙ
15 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17 ΚΡΑΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
23 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24 ΝΗΣΙΩΤΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25 ΠΑΛΛΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΟΙ
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
28 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
30 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
32 ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33 ΤΙΡΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36 ΤΣΑΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37 ΤΣΙΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 

Σχολικό Έτος 2021-22

 

Διευθυντής: Κόλτσης Χρήστος

Υποδιευθυντής: Δεληγιαννίδης Στέφανος

 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα εργαζομένου
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3 ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4 ΓΚΡΟΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5 ΔΑΥΙΔ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
7 ΔΕΛΚΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΙ
11 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12 ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΗΜΙΚΟΙ
14 ΚΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15 ΚΟΝΤΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16 ΚΡΑΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17 ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18 ΛΑΜΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΙ
20 ΜΠΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
22 ΠΑΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
23 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
24 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26 ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27 ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
29 ΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31 ΤΣΑΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ