Ύλη των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η τροποποίηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών συνθηκώνΛήψη αρχείου