Ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 2021-22

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η τροποποίηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, λόγω των έκτακτων επιδημιολογικών συνθηκώνΛήψη αρχείου