Περπατώντας τα μνημεία του Χορτιάτη

Ακολουθώντας τη διαδρομή που καταγράφεται στο χάρτη, μπορείτε να επισκεφτείτε και να γνωρίσετε τα μνημεία του Χορτιάτη. Πατώντας πάνω σε κάθε ένδειξη μνημείου στο χάρτη  ανοίγουν πληροφορίες γι΄αυτό.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1o49Za5tVzFvEnAdGSGBZckVzyws&ll=40.60629264090895%2C23.098052144050598&z=16