Πάρκο Αγίας Παρασκευής

Πατήστε στη λέξη Χάρτης για να δείτε τη διαδρομή