Μπαλίτζα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορτιατινών «τα Μπαλίτζα» δημιουργήθηκε το 2004 από τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό κ. Λαδά Κωνσταντίνο. Πήρε την ονομασία του από τον ομώνυμη βρύση του ορεινού όγκου του Χορτιάτη.

Πληροφορίες για τις δράσεις του συλλόγου στη σελίδα: https://www.facebook.com/tampalitza