Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Γεννημένων το Έτος 2003

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να
καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρ 2021). Περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο που ακολουθεί.Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση