19 Νοεμβρίου 2011 – Νεοκλής Σαρρής

Στις 19 Νοεμβρίου 2011 πέθανε ο ακαδημαϊκός Νεοκλής Σαρρής. Σπούδασε στη μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντινούπολης  και δίδαξε Κοινωνιολογία της Ιστορίας στο Πάντειο πανεπιστήμιο των Αθηνών. Θεωρήθηκε ως ο σημαντικότερος γνώστης της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας.