Ακύρωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο CERN

Η εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN ακυρώνεται από το ταξιδιωτικό γραφείο, που την είχε αναλάβει, σύμφωνα με το email που απέστειλε στο σχολείο. email