Αρχείο ετικετών: Οδηγίες διδασκαλίας

Οκτ 10

Νέες οδηγίες για τα μαθήματα Φυσική και χημεία της Γ΄ Λυκείου

   Δείτε τις οδηγίες για τη φυσική  ΕΔΩ   Δείτε τις οδηγίες για τη χημεία  ΕΔΩ

Οκτ 02

Οδηγίες για τους φιλολόγους (ερμηνευτικό σχόλιο)

      Παρακαλώ να δοθούν οι συνημμένες οδηγίες για την παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου επί λογοτεχνικού κειμένου στους συναδέλφους που διδάσκουν στο Λύκειο το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.            Νίκος Λινάρδος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων          4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Δείτε τις οδηγίες  ΕΔΩ

Σεπ 18

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου 2019

   Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για το κάθε μάθημα: ΟΔΗΓΙΕΣ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΕΛ_2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΕΛ_2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΕΛ_2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΕ Α ΚΑΙ Β ΓΕΛ 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Γ ΓΕΛ_2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α ΚΑΙ Β ΓΕΛ 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΕΛ 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Αυγ 26

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2462) Για τον σχηματισμό τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο αριθμός μαθητών μιας σχολικής μονάδας που ενδιαφέρονται για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας ικανοποιεί αθροιστικά τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής Y.A., δύναται να δημιουργηθεί τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και τμήμα Ομάδας …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Αυγ 26

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

        Σας γνωστοποιούμε ότι το ΦΕΚ Β΄ 3164/12-08-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 124892/Δ2/02-082019 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Επισυνάπτεται …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 16

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υ.Α. 71388/Δ2/08-05-2019 (ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019)

        Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Σεπ 07

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το σχολικό έτος 2018-19

Διαβάστε παρακάτω τις οδηγίες για τα μαθήματα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οκτ 12

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Λύκειο

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών επιστημών Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της χημείας Γ΄ τάξης Τροποποίηση οδηγιών διδασκαλίας για το μάθημα της χημείας Β΄ τάξης …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ιαν 03

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-12-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017. Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ Δείτε τα παραρτήματα: I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι_Σχέδιο ΔΕ Εκπαιδευτικών II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ_Σχέδιο ΔΕ Μαθητών III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Υπόδειγμα IΙI_ …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Νοέ 30

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2016-2017

Αφορά σε οδηγίες που αφορούν μαθήματα γενικής παιδείας ή προσανατολισμού που δεν εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Δείτε την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Σεπ 28

Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/19-09-2016 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Διαβάστε όλη την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Σεπ 19

Νέες Οδηγίες διδασκαλίας

Δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: 1. Μαθηματικά της Α΄ και Β΄ τάξης  ΕΔΩ 2. Μαθηματικά της Γ΄ τάξης  ΕΔΩ 3. Το  Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2906/13.9.2016)  ΕΔΩ 4. Νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Σεπ 17

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016-2017

Δείτε τις οδηγίες για τα περισσότερα μαθήματα   ΕΔΩ 

Δεκ 15

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2015 – 2016

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Οκτ 23

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Ημερησίου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Οκτ 10

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ και της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-16

Εκδόθηκε η εγκύκλιος με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων  Α΄ και Β΄ τάξης του λυκείου. Μπορείτε να τις δείτε και να τις κατεβάσετε, για την Α΄τάξη από  ΕΔΩ Για τη Β΄ τάξη από  ΕΔΩ

Οκτ 01

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016

Η εγκύκλιος αφορά όλα τα μαθήματα, πλην αυτών των ΦΕ και των μαθηματικών. Δείτε τις οδηγίες  ΕΔΩ

Σεπ 14

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

Διαβάστε τις νέες οδηγίες στο έγγραφο  ΕΔΩ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων