Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'Χρήσιμα'

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Διαβάστε την συμπληρωματική προκήρυξη  ΕΔΩ

Από τις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00 έως και τις 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2024-2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Διαβάστε την  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ_2024_25

Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι απόφοιτοι και οι μαθητές ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι άλλου τύπου Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9, εξετάζονται ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
από τις οικείες Επιτροπές Εξέτασης ως ακολούθως:
Στα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, ΤΚ 10443 Αθήνα).

Διαβάστε την εγκύκλιο για τα υπόλοιπα μαθήματα ΕΔΩ

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024 και έχοντας υπόψη την περιπτ. δ της παραγρ. 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους τελειόφοιτους (Γ’ Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
α. αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Νίκης (επισυνάπτεται),
β. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
γ. αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Νίκης ΕΔΩ

Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τους/τις υποψήφιους/ες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 που θα προσέλθουν για να εξεταστούν στην Επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

1. Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών και διεξαγωγής εξετάσεων
Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.
2. Τόπος κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης
Η Γραμματεία των εξετάσεων και η Υγειονομική Επιτροπή εδρεύει στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου, Λεωφ. Αγίου Δημητρίου 322, Αγ. Δημήτριος Αττικής.
3. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι/ες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο κατάθεσης Δικαιολογητικών και Υγειονομικής Εξέτασης, πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής:
I. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
II. Δύο (2) πρόσφατες, όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
III. Το Δελτίο εξεταζομένου/ης από το Λύκειό τους ή τη «Βεβαίωση πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του/της υποψηφίου/ας.
IV. Ιατρικές εξετάσεις
i. Ακτινογραφία θώρακα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με γνωμάτευση του Ιατρού. Επάνω στην ακτινογραφία, ή στη γνωμάτευση του/της εξεταζόμενου/ηςπρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από το γνωματεύοντα Ιατρό.
ii. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό.
iii. Καρδιογράφημα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό, με γνωμάτευση του Ιατρού.
iv. Όσον αφορά στις ιατρικές εξετάσεις που καλούνται να προσκομίσουν οι Υποψήφιοι/ες στις Επιτροπές, φέτος μπορούν να καταθέσουν είτε : Α) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, είτε Β) αντίγραφο Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, είτε Γ) Βεβαίωση Ικανότητας. Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις Β και Γ πρέπει να αναγράφουν ότι ο/η υποψήφιος/α έχει κριθεί ικανός/η-κατάλληλος/η από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄),με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’)και το άρθρ. 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ.1/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει:
α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και
β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε λεπτομερείς οδηγίες καθώς και τα δύο (2) υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025.
Ο Διευθυντής
Σάββας Τσομπανέλλης ΠΕ01

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 2024-25

ΥΔ_e-εγγραφές_Α

ΥΔ_e-εγγραφές_Β

      Καταρχάς αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, τη συμμετοχή και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραμάτισαν, όλοι οι συμμετέχοντες – εισηγητές σε συνεργασία μεταξύ τους: 1) τους δύο (2) εξειδικευμένους αξιωματικούς από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, τους δύο (2) κλινικούς ψυχολόγους από το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Αλίμου, τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης – Παιδαγωγικής  Ευθύνης του σχολείου και τον Σύλλογο Γονέων για την επιτυχή πραγματοποίηση της δίωρης ενημερωτικής ημερίδας που αφορούσε το «Σχολικό Εκφοβισμό – Σχολική Βία – Παραβατικότητα των Νέων» στις 08/02/2024 ημέρα Πέμπτη από τις 10:00 π.μ έως 12:00 π.μ στο χώρο του αμφιθεάτρου παρουσία διακοσίων (200) περίπου μαθητών των Α΄ και Β΄ Τάξεων με τους διδάσκοντες καθηγητές τους.
Ειδικότερα, οφείλουμε να εξάρουμε τον ιδιαίτερο και αποτελεσματικό τρόπο παρουσίασης του ούτως ή άλλως εμπεριστατωμένου και επαρκώς προετοιμασμένου υλικού παρουσίασης του θέματος από πλευράς των παραπάνω εισηγητών, στο πλαίσιο της προσδοκώμενης διάδρασης, όπως απεδείχθη εξάλλου από την ενεργό συμμετοχή των παριστάμενων μαθητών. Έτσι, οι μαθητές αναδείχθηκαν το επίκεντρο ενδιαφέροντος για την οργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης αλλά είχαν και την ευκαιρία να νιώσουν ως δρώντες και όχι ως παθητικοί θεατές.
Ο Διευθυντής                               Ο Σύλλογος των Διδασκόντων
20240208 105136
20240208 105138

Την Τρίτη 6-2-2024 και ώρα 12.45 συγκροτήθηκε επιτροπή εξέτασης των κλειστών προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή της Β΄ τάξης στο Ηράκλειο Κρήτης από 17.4.2024 έως 20.4.2024. Ανοίχτηκαν οι προσφορές των κάτωθι ταξιδιωτικών πρακτορείων:

  • At Holidays
  • Hellas Ferries
  • Holidays on Line
  • Manessis

Επιλέχτηκε η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Manessis, διότι εκπληρούσε όλους τους αναγραφόμενους όρους στην προκήρυξη του σχολείου. Δεν έγινε αποδεκτή από την επιτροπή αξιολόγησης η προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Connection Travel επειδή δεν τηρούσε τους όρους της προκήρυξης (απεστάλη σε ηλεκτρονική μορφή – email).

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός τριών ημερών από την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στο ιστολόγιο του σχολείου.

Την Δευτέρα 5-2-2024 και ώρα 12.30 συγκροτήθηκε επιτροπή εξέτασης των κλειστών προσφορών για την τριήμερη εκδρομή της Α΄ τάξης στο Μουζάκι Καρδίτσας από 4.4.2024 έως 6.4.2024. Ανοίχτηκαν οι προσφορές των κάτωθι ταξιδιωτικών πρακτορείων:

  • At Holidays
  • IQ Holidays
  • SYNTHESIS GROUP TRAVEL

Επιλέχτηκε η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου IQ Holidays, διότι εκπληρούσε όλους τους αναγραφόμενους όρους στην προκήρυξη του σχολείου.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός τριών ημερών από την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στο ιστολόγιο του σχολείου.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.
Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7022/τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ5BA46ΝΚΠΔ-ΛΟΩ) με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής.

Σύμφωνα με την απόφαση από τα συνολικά 450 τμήματα σε σχέση με πέρσι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής:

  • Παραμένει σταθερή στα 411 τμήματα
  • Στα 18 τμήματα αυξήθηκε , και
  • Στα 21 μειώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Διαβάστε το ΦΕΚ  ΕΔΩ

Δείτε τον εσωτερικό κανονισμό  ΕΔΩ

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων σύμφωνα με την εγκύκλιο  Φ. 152/101768/Α5 – 14 / 09 / 2023.

Διαβάστε την εγκύκλιο  ΕΔΩ

Δείτε τις ψηφιακές αίθουσες – τάξεις (WEBEX) των καθηγητών του σχολείου μας, καθώς και το ωράριο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

Ψηφιακές τάξεις -Διευθύνσεις  ΝΕΟ

Ωράριο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2023-24

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή του μαθητή/τριας στο Λύκειο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε (πλην του 2ου):

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599-1986
5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής
Τσομπανέλλης Σάββας ΠΕ01

Δείτε την εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς (Τράπεζα θεμάτων) στο ΦΕΚ 5162/22-8-2023   ΕΔΩ

   Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλίμου  διοργανώνει για όλους τους φετινούς (μαθητές που τελείωσαν την Γ’ Λυκείου) αποφοίτους όλων των Λυκείων του Αλίμου, καθώς και όσους από τους γονείς των παραπάνω αποφοίτων το επιθυμούν στο πάρτι που θα γίνει σε παραλιακό κέντρο του
Δήμου την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 9 μ.μ. μέχρι τις 12:00.
Ως εκ τούτου, όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες δύνανται να διαβάσουν ολόκληρη την πρόσκληση-επιστολή στη σελίδα του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Με εκτίμηση
Η Διεύθυνση του σχολείου

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  ΕΔΩ

Παλιότερα Άρθρα »

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων