«

»

Αυγ 26

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

        Σας γνωστοποιούμε ότι το ΦΕΚ Β΄ 3164/12-08-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 124892/Δ2/02-082019 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ  ΕΔΩ
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων