«

»

Αυγ 26

Προκήρυξη ΠΜΣ «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Το ΠΜΣ «Πολιτική Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» προκηρύσσει:

1. Πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση
«Πολιτική και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» και

2. Τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση
«Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Η εισαγωγή των φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών κάθε κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ακολουθούμενα από μια διπλωματική εργασία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου (4ου).

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις 18/06/2019 έως και 13/09/2019, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 10.30πμ με 13.00μμ, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Κυψέλη 547, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος. Δεν θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι υποψηφιότητας από 19 Ιουλίου έως και 27 Αυγούστου. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους και ταχυδρομικώς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε και στην επισυναπτόμενη προκήρυξη αλλά και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, http://epde.ppp.uoa.gr/.

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Πολιτική, Διοίκηση & Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» Τμήμα Φ.Π.Ψ./Ε.Κ.Π.Α.
210.7277609

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων