«

»

Αυγ 26

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της αριθμ Φ253.2/92419/Α5/2017 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων (ΦΕΚ 1937 Β’ /6-6-2017), 2. Το αρ. πρωτ. Φ.26/12068/25-7-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής και τα αρ. πρωτ. 16611/26-7-2019, 17308/16-8-2019 και 17432/22-8-2019 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τα Εξεταστικά Κέντρα και την κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2019 ως ακολούθως :
Δείτε όλη την εγκύκλιο  ΕΔΩ
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων