«

»

Μαΐ 15

Η ύλη των μαθημάτων για τις εξετάσεις Μαίου – Ιουνίου 2019

ΜΑΘΗΜΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Η έκβαση της Επανάστασης σ.31-33

Η βιομηχανική επανάσταση σ.41-43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:

Η ακμή της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας σ.53-56

Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας σ.60-62

Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σ.63-67

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι σ.68-73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:

Οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων σ.75-77

Το συνέδριο ειρήνης των Παρισίων σ.85-88

Ο Μικρασιατικός πόλεμος σ.88-93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:

Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της σ.104-105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση σ.118-124

Τα εγκλήματα πολέμου κατά της Ανθρωπότητας-Το ολοκαύτωμα σ.129-132

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:

Η μεταπολεμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας-Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ σ.139-142

Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμος σ.142-145

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφ. 1ο: Διανύσματα

 • Συντεταγμένες στο Επίπεδο (χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου συντεταγμένες διανύσματος στη σελ. 31, χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων στη σελ. 36)
 • Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (χωρίς την απόδειξη της αναλυτικής έκφρασης του εσωτερικού γινομένου σελ.42) και χωρίς την παράγραφο «προβολή διανύσματος σε διάνυσμα».

Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο

 • Εξίσωση Ευθείας
 • Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος σελ.66 και χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 68)
 • Εμβαδόν Τριγώνου (ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΙ)(χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την Εφαρμογή 1 στη σελ. 73)

Κεφ. 3ο: Κωνικές Τομές

 • Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 3ο: Τρίγωνα

 • Είδη και στοιχεία τριγώνων
 • 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (χωρίς αποδείξεις)
 • Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
 • Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (χωρίς αποδείξεις)
 • Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)
 • Εφαπτόμενα τμήματα

Κεφάλαιο 4ο: Παράλληλες ευθείες

 • Εισαγωγή
 • Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ της σελ. 81 και των αποδείξεων των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)
 • Γωνίες με πλευρές παράλληλες
 • Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Κεφάλαιο 5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

 • Εισαγωγή
 • Παραλληλόγραμμα
ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 1ο: Γραμμικά συστήματα

1.2      Μη Γραμμικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3ο: Τριγωνομετρία

3.2      Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες (χωρίς τις αποδείξεις)

3.3      Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.5      Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφάλαιο 4ο: Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1      Πολυώνυμα

4.2      Διαίρεση πολυωνύμων

4.3      Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις (χωρίς την υποπαράγραφο «Προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση»)

Κεφάλαιο 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1      Εκθετική συνάρτηση (χωρίς την υποπαράγραφο «Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής», το παράδειγμα στην σελ. 170 και τις σχετικές ασκήσεις)

5.2      Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης, τα παραδείγματα 1,2,3 σελ. 178-179 και τις σχετικές ασκήσεις)

5.3      Λογαριθμική συνάρτηση (μόνο λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e)

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 2ο

2.1  Οι πράξεις και οι ιδιότητες τους (χωρίς αποδείξεις)

2.2  Διάταξη πραγματικών (χωρίς αποδείξεις)

2.3  Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

2.4 Ρίζες πραγματικών αριθμών (χωρίς τις ιδιότητες 3 και 4 και τις αποδείξεις τους στην σελ. 71 και χωρίς το ιστορικό σημείωμα στην σελ.78)

Κεφάλαιο 3ο

3.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού

3.2 Η εξίσωση χν

3.3 Εξισώσεις 2ου βαθμού (χωρίς την απόδειξη του τύπου επίλυση της εξίσωσης 2ου βαθμού στις σελ. 88, 89 και χωρίς το ιστορικό σημείωμα στις σελ. 98 έως 100)

Κεφάλαιο 4ο

4.1 Ανισώσεις 1ου βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου βαθμού (χωρίς αποδείξεις)

Κεφάλαιο 6ο

6.1 Η έννοια της συνάρτησης

6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 1: Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 1.1. Συναρτήσεις (από  την υποπαράγραφο «Όριο Συνάρτησης» μέχρι τέλος)

 • Εξαιρούνται δηλ. οι σελίδες 9 – 14

Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου(χωρίς την υποπαράγραφο «Στιγμιαία Ταχύτητα»)

 • Εξαιρούνται δηλ. οι σελίδες 20 – 21

Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης

Παρ. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων(χωρίς την υποπαράγραφο  «Κριτήριο της 2ης παραγώγου»)

 • Εξαιρούνται δηλ. οι σελίδες 42(από τη μέση)έως 43(μέση)

 

Κεφάλαιο 2 Στατιστική

Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων (από την υποπαράγραφο«Πίνακες Κατανομής Συχνοτήτων» μέχρι και την υποπαράγραφο «Κυκλικό Διάγραμμα»)

 • Εξαιρούνται δηλ. οι σελίδες 62 – 64 &  71 – 76

Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς(από την υποπαράγραφο «Μέση Τιμή» μέχρι και την υποπαράγραφο «Διάμεσος» και από την υποπαράγραφο «Εύρος» μέχρι και την υποπαράγραφο «Συντελεστής Μεταβολής» χωρίς την υποπαράγραφο «Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος»)

 • Εξαιρούνται δηλ. οι σελίδες 83 – 84, 88(από τη μέση)έως 91&σελ. 92(από τη μέσηκαι κάτω)

Παρατηρήσεις

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ :1,3,4,5,8,10,11.
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2.1.Ομηρική εποχή(1100-750 π.Χ.)

Ομηρική εποχή(πρώτη παράγραφος) σ.76

Οικονομική ,κοινωνική και πολιτική οργάνωση,σ.80-82

2.2 Αρχαϊκή εποχή(750-480 π.Χ.)

Αρχαϊκή εποχή(2 εισαγωγικές παράγραφοι),σ. 84

Η γένεση της πόλης –κράτους,σ.84-85

Η σημασία του θεσμού της πόλης –κράτους,σ.85-86

Η κρίση του ομηρικού κόσμου,σ.87,88

Η αντιμετώπιση της κρίσης,σ.88

Οι συνέπειες του β’Αποικισμού,σ.89-92

Τα πολιτεύματα,σ.92-94

2.3 Κλασική εποχή(480-323 π.Χ.)Εισαγωγικό τμήμα ,σ.98

Η συμμαχία της Δήλου-Αθηναϊκή  Ηγεμονία.σ.98-99 (μέχρι  Κίμων)

Η εποχή του Περικλή,σ.100-103

Η κρίση της πόλης –κράτους(πρώτη και τελευταία παράγραφος της υποενότητας)

Η Πανελλήνια Ιδέα,σ.105-6

Το Συνέδριο της  Κορίνθου ,σ.107-108

Το έργο του Μ.Αλεξάνδρου,σ.109-112

3.Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου(μέχρι  βασίλεια  Ανατολής),σ.127-129

Ο Ρωμαϊκός  κόσμος

Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της,σ.170-172

Η συγκρότηση της  ρωμαϊκής πολιτείας -Res Publica, σ.172-174

Τιβέριος  και Γάιος  Γράκχος,σ.195-197

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 565-1815 Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο Ι Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)

-σ. 12-14, Ενότητα 2β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2γ. εξελληνισμός του κράτους,

-σ.17-18, Ενότητα 4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους από: «Οι αραβικές κατακτήσεις έθεσαν τέρμα… μικρασιατικών πληθυσμών»,

-σ. 19-21, Ενότητα 5. Η εικονομαχία,

-σ. 26-28, Ενότητα 8β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 8γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών.

Κεφάλαιο ΙΙ. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054)

-σ. 36-37, Ενότητα 3. Κοινωνία,

-σ. 38-39, Ενότητα 4α. Η διοίκηση, 4β. Οι σχέσεις κράτους- εκκλησίας

-σ. 45 -46, Ενότητα 5στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών,

-σ. 48-49, Ενότητα 7 Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας.

Κεφάλαιο ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1054- 1204)

-σ. 53-54, Ενότητα 2β. Ο στρατός και ο θεσμός της πρόνοιας,

-σ. 59-61, Ενότητα 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη,

-σ. 65, Ενότητα 7α. Οι αιτίες,

-σ. 68-69, Ενότητα 7ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.

Κεφάλαιο IV. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση.

-σ. 83-84, Ενότητα 6β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών,

-σ. 85-87, Ενότητα 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης,

-σ. 88-90, Ενότητες 8γ. Η κρίση της φεουδαρχίας και 8δ. Η συγκρότηση κρατών και η αιχμαλωσία της Αβινιόν.

Κεφάλαιο VΙ. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

-σ. 114, Ενότητα 1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους Χρόνους,

-σ. 115-119, Ενότητα 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ Σελίδες 20 – 41

60 – 71

84 – 93

121 – 135

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΤΑΞΗ
 1. ΠΕΙΘΩ ( σελ. 7 – 57 και 80 – 98)
 2. ΔΟΚΙΜΙΟ ( σελ. 107 – 134, 158 -198, 223 -230)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α΄ΤΑΞΗ
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α) Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος: 2. Το έργο του – Ενδιαφέροντα και ιδέες – Μέθοδος

β) Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς: 2. Το έργο του – Ενδιαφέροντα και ιδέες

 1. ΚΕΙΜΕΝΑ

          α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β’:   ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεφάλαιο 1. § 28 -32 ( από μετάφραση)

Kεφάλαιο 2. §  3 – 4

Κεφάλαιο 2. § 19-23

Κεφάλαιο 3. § 11 – 16 ( από μετάφραση)

Κεφάλαιο 3. § 52 – 56

Κεφάλαιο 4. § 12 – 17 ( από μετάφραση)

Κεφάλαιο 4. § 20 -22

 β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ’: ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γ’ 74 – Γ ’75 (από μετάφραση) – Γ’78   – Γ’ 81 – Γ’ 82 ( από μετάφραση)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΝ) Β΄ ΤΑΞΗ Από το διδακτικό εγχειρίδιο: «Ρητορικά Κείμενα Β’ Λυκείου» θα εξεταστούν τα εξής:

Εισαγωγή

 1. Β’. Η γέννηση της συστηματικής ρητορείας

Γ’. Ρητορεία και σοφιστική

Ε’. Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου

ΣΤ’. Τα μέρη του ρητορικού λόγου

 1. Το έργο του Λυσία

Η αξία του έργου του Λυσία

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου Εισαγωγή

Κείμενο:Λυσία Υπέρ Μαντιθέου, Διήγηση-Απόδειξη §§ 4 -13 και §§ 18 -21

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ερμηνευτικά σχόλια του εγχειριδίου για τις συγκεκριμένες παραγράφους, καθώς και οι λεξιλογικές ασκήσεις των συγκεκριμένων παραγράφων.

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται απόσπασμα αδίδακτου κειμένου της αττικής διαλέκτου από το πρωτότυπο, 10-12 στίχων , με νοηματική συνοχή.

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Οι παράγραφοι:

2.1 ( σελ 45: κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες )          

2.2 ( σελ 48 έως και 50 )                                                       

2.3 ( σελ 52 έως και 61 )                                                       

2.4 ( σελ 63 έως και 66 )   

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η παράγραφος 3.5 ( σελ 95, 96 και 99 έως και 105 ) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Οι παράγραφοι:

4.1 ( σελ 128, 129 μόνο τους ορισμούς, και σελίδες 130 έως 133 )                                        4.2 ( σελ 139: Καταστατική εξίσωση )                                                       

4.3 ( σελ 141 έως και 145 )

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β΄ ΤΑΞΗ Κεφάλαιο 1 (1.1,1.4)

Κεφάλαιο 2Α (2.1, 2.2, 2.5, 2.6,2.8, 2.9)

Κεφάλαιο 2Β (2.3, 2.4)

Κεφάλαιο 4Β (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ Κεφάλαιο 1ο : (1.1, από1.2 μόνο σελ.11, 1.3, από1.4μόνο σελ.15, 1.5)

Κεφάλαιο 2ο : (2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2)

Κεφάλαιο 4ο : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 6ο : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 10ο : (10.1, 10.2.1,10.3,10.5)

Κεφάλαιο 11ο : ΟΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1       ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.1.1

  1.1.2(εκτός από το γ )

 1.1.4

  1.1.5 (εκτός σελ. 47 )

1.1.6

 1.1.8

 1.1.9

1.2       ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1.2.1(εκτός σελ. 76 )

  1.2.2

 1.2.3

  1.2.4

  1.2.5

1.3       ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.3.1

 1.3.3

1.3.4

1.3.6

 1.3.7

1.3.9

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ
 1. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

         1.1 – 1.2 – 1.3.

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

         2.1 –2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 2.7.

 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

         5.6 – 5.7- 5.8 (μόνο το α) – 5.9 (εκτός της σχέσης υπολογισμού της χωρητικότητας επίπεδου πυκνωτήC=ε0  ) – 5.10 (εκτός σελ 169).

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗ Σελ.  23 – 36

          39 – 52

          61 – 65

          69 – 77

          101 – 104

          119 – 131

          143 – 145  

          147 – 150

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

IΙ. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   μόνο οι σελ. 34-35

IΙΙ. ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ         από σελ. 37 έως  40

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ από σελ.42 έως 45
 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ από σελ. 46 έως 51

VIΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ από σελ. 67 έως 69 και από 71 έως 73

Ο ΛΟΓΟΣ

 1. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ από σελ.88 έως 105, εκτός από τις σελ. 100δ κ 102στ

IΙ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ από σελ. 107 έως 130, εκτός από τις σελ. 124-125

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ από σελ.134 έως σελ.149

IΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ από σελ. 154 έως 168

IΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ από σελ. 178 έως 193

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ από σελ. 194 έως 199

Και οι σελ. 256,263,265

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

1.Αναλφαβητισμός

 1. Διάλογος

3.Εφηβεία

4.Χάσμα γενεών

5.Αγάπη- φιλία

6.Μόδα – ενδυμασία

7.Γέλιο- κωμικό

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ Αδίδακτο κείμενο από δύο (2) θεματικές ενότητες:

«Τα φύλα στη λογοτεχνία» και

«Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΤΑΞΗ Από το σχολικό εγχειρίδιο: Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

 Θεματικοί άξονες

 • Πληροφόρηση – Δημοσιογραφία- Τύπος σ. 13-30
 • ΜΜΕ – Ίντερνετ –ψηφιακή τεχνολογία σ. 31-63
 • Εργασία – Επιλογή επαγγέλματος σ. 95-103
 • Στερεοτυπικές αντιλήψεις – Φυλετικός κοινωνικός ρατσισμός σ. 119-126

Οργάνωση του λόγου

 • Η χρήση του παραδείγματος στην ανάπτυξη παραγράφου σ. 63-65
 • Ανάπτυξη παραγράφου με σύγκριση και αντίθεση – Δομική ανάλυση παραγράφου σ. 127-131
 • Ο ρόλος της αντίθεσης στη συνοχή του κειμένου σ. 132-135

Μορφοσυντακτικά φαινόμενα

 • Ενεργητική και/ ή παθητική σύνταξη σ. 45, 266-267
 • Λειτουργία σημείων στίξης σ.17
 • Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας [δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση]

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων