«

»

Μαΐ 15

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης του Νόμου 4610/2019 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

         Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 70/07-05-2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4610/2019 με θέμα: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»
   Τα άρθρα 101-116 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του ανωτέρω νόμου αφορούν ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ ΕΔΩ
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων