«

»

Μαΐ 08

Ολοκληρωμένο Web περιβάλλον διαχείρισης Σχολικών Βιβλιοθηκών – myLib

        Αξιότιμε κ. Διευθυντά/ Αξιότιμη κ. Διευθύντρια Εκπαίδευσης,
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και συγκεκριμένα το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, από το καταστατικό της σύστασής του έχει αναλάβει τη διάσωση και τη διεύρυνση της Ιστορικής Συλλογής σχολικών βιβλίων που διαθέτει, συλλογή η οποία περιλαμβάνει εγχειρίδια που τυπώθηκαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα· Νόμος 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018).
Η Βιβλιοθήκη μας διαθέτει περίπου 9.000 σχολικά εγχειρίδια, εκ των οποίων τα 2.700 έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και ενταχθεί στην «Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων», ενώ ο συνολικός αριθμός των ψηφιοποιημένων βιβλίων της Συλλογής φτάνει τα 6.029, με περισσότερες από 1.000.000 σελίδες. Εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες που ασχολούνται με την έρευνα και γενικότερα όσοι/-ες ενδιαφέρονται έχουν ήδη ελεύθερη πρόσβαση στην «Ιστορική Συλλογή» μας, μέσω του συνδέσμου: http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html.
Εξυπηρετώντας τον στόχο του καταστατικού μας, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιθυμούμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω την «Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων» με παλαιά σχολικά βιβλία. Η έρευνά μας προσανατολίζεται στα εγχειρίδια που έχουν τυπωθεί στο ελληνικό κράτος έως το 1982, αλλά και σε βιβλία ακόμη παλαιότερης εποχής, που πιθανόν κυκλοφόρησαν πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ή εκτός των συνόρων του, στην ελληνική γλώσσα, και εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για τον λόγο αυτόν, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διερευνήσετε την περίπτωση να υπάρχουν τέτοια εγχειρίδια σε χώρους της αρμοδιότητάς σας, όπως είναι οι εγκαταστάσεις της Διεύθυνσής σας αλλά και οι Σχολικές Μονάδες που υπάγονται σε αυτήν. Ειδικότερα για τα σχολεία ευθύνης σας, σας προτείνουμε, προωθώντας την παρούσα επιστολή και μετά από επικοινωνία μαζί τους, να ορίσετε σε καθένα από αυτά ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνο, που θα αναζητήσει τέτοιου είδους βιβλία στη σχολική βιβλιοθήκη. Επιπλέον, θα ήταν επιθυμητό να απευθυνθεί και στους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο, μήπως τυχόν εντοπιστούν τέτοια βιβλία στο προσωπικό τους αρχείο.
Στην περίπτωση που εντοπιστεί τέτοιου είδους υλικό στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσής σας, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία των σχολικών/εκπαιδευτικών εγχειριδίων στον σχετικό ηλεκτρονικό Πίνακα καταχώρισης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Ε.Π. http://iep.edu.gr/questionnaire1.php.
Σε επίπεδο σχολείου, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε το πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με αυτήν την ευθύνη να συμπληρώσει τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό Πίνακα καταχώρισης, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Ε.Π., με τα στοιχεία των βιβλίων που ανήκουν στη βιβλιοθήκη της Σχολικής Μονάδας ή στο προσωπικό αρχείο κάποιων εκπαιδευτικών.
Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών Πινάκων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019.
Οι στόχοι μας είναι, σε πρώτη φάση να εντοπίσουμε τα εγχειρίδια που δεν υπάρχουν ήδη στην ψηφιοποιημένη «Ιστορική Συλλογή», ενώ σε δεύτερη φάση να δρομολογήσουμε τη διαδικασία ψηφιοποίησης των παλαιών αυτών εγχειριδίων.
Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και σας βεβαιώνουμε ότι πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε το πολύτιμο αυτό υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει προσιτό στο ευρύ κοινό, χωρίς παράλληλα οι ιδιοκτήτες του να το στερηθούν, εφ’ όσον αυτό επιθυμούν.
Με τιμή
O Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.
Γεράσιμος Κουζέλης
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων