«

»

Οκτ 11

Διορθώσεις σφαλμάτων σχετικά με την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων

        Στο ΦΕΚ 3411/ τ.Β’ /10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
       1. Στη σελ. 42642 στη δεύτερη στήλη στο ΙΙ.A. διορθώνεται το εσφαλμένο: «• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων», στο ορθό: «• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων • η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων».
        2. Στη σελ. 42647 στην πρώτη στήλη στην Παρ. 2.2 διορθώνεται το εσφαλμένο «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων ημχ’= συνχ στη σελίδα 106 και συνχ’= -ημχ στη σελίδα 107) », στο ορθό «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)’= συνχ στη σελίδα 106 και (συνχ) ‘=-ημχ στη σελίδα 107).
Δείτε το ΦΕΚ_4479
                                                  (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων