«

»

Μαΐ 23

Η ύλη των εξετάσεων για την περίοδο Μαϊου – Ιουνίου 2018

ΜΑΘΗΜΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
Θρησκευτικά Α΄ τάξης

1η θεματική ενότητα: «Άνθρωπος/ Πρόσωπο»

(Αναζήτηση του Θεού, Αυτογνωσία, Επικοινωνία, Ήθος, Αγιότητα)

2η θεματική ενότητα: «Θρησκευτικότητα»

(Πίστη, Λατρεία, Προσευχή, Γιορτή, Σωτηρία)

4η θεματική ενότητα: «Αξίες»

(Αγάπη, Ισότητα)

5η θεματική ενότητα: «Κακό»

(Φανατισμός)

Θρησκευτικά Β΄ τάξης  1η θεματική ενότητα: «Θεός»(Αποκάλυψη, Δημιουργία, Βίωμα, Λύτρωση, Αθεΐα)

2η θεματική ενότητα: «Θρησκεία»

(Ιερότητα, Ανταμοιβή, Παράδοση, Μύηση, Ιεροσύνη/Ιερατείο)

5η θεματική ενότητα: «Ηθική»

(Βιοηθική, Έρωτας, Ζωή)

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα (χωρίς αποδείξεις)

8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1,2 και 3)

 Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

9.1. Ορθές προβολές

9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος (χωρίς αποδείξεις θεωρημάτων και πορίσματος και χωρίς την εφαρμογή 2)

Κεφ. 10ο: Εμβαδά

10.1. Πολυγωνικά χωρία

10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα

10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και ΙΙΙ)

10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος ΙΙ)

Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου

11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)

11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρμογές 2,3)

 
Εφαρμογές Πληροφορικής Τα κεφάλαια 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 16  
Εισαγωγή στις
Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ -Β’ Λυκείου
Κεφ 2.1 (Όλο)
Κεφ 2.2 (2.2.1 2.2.5 2.2.6 (μόνο τύπους δεδομένων) 2.2.7 (μέχρι και
την παράγραφο 2.2.7.4)) 2.2.9
Κεφ. 2.3.1.1
 
Βιολογία Α΄ τάξης Κεφάλαια 1, 3, 12
Βιολογία Β΄ τάξης Σελ.  20 – 41

60 – 67

84 – 97

121 – 134

144 – 145

 
Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ΄ Τάξης Σελ.  23 – 36

39 – 52

61 – 65

69 – 77

101 – 104

119 – 131

143 – 145

147 – 150

 
Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ΄ Λυκείου   Κεφάλαιο 1: Διαφορικός Λογισμός

1.2. Η έννοια της παραγώγου (χωρίς την υποπαράγραφο «Στιγμιαία Ταχύτητα»)

1.3. Παράγωγος συνάρτησης

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων (χωρίς την υποπαράγραφο  «Κριτήριο της 2ης παραγώγου»)

 Κεφάλαιο 2 Στατιστική

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων (χωρίς την παράγραφο κλάσεις άνισου πλάτους)

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς (χωρίς τις παραγράφους: α) Διάμεσος σε ομαδοποιημένα Δεδομένα, β) Εκατοστημόρια, γ) Επικρατούσα τιμή, δ) Ενδοτεταρτημοριακό εύρος )

Παρατηρήσεις

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα του βιβλίου δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

 
 Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου  Κεφ. 1ο: Διανύσματα

 • Συντεταγμένες στο Επίπεδο (χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου συντεταγμένες διανύσματος στη σελ. 31, χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων στη σελ. 36)
 • Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (χωρίς την απόδειξη της αναλυτικής έκφρασης του εσωτερικού γινομένου σελ.42) και χωρίς την παράγραφο «προβολή διανύσματος σε διάνυσμα».

Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο

 • Εξίσωση Ευθείας
 • Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος σελ.66 και χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 68)
 • Εμβαδόν Τριγώνου (ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΙ)(χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την Εφαρμογή 1 στη σελ. 73)

Κεφ. 3ο: Κωνικές Τομές

 • Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου)
 • Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου της εφαπτομένης την απόδειξη της ανακλαστικής ιδιότητας και τις Εφαρμογές 1 και 2  στη σελ. 96-98)
 
Άλγεβρα Β΄ Λυκείου Κεφάλαιο 1ο: Γραμμικά συστήματα

1.2      Μη Γραμμικά Συστήματα

Κεφάλαιο 3ο: Τριγωνομετρία

3.2      Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες (χωρίς τις αποδείξεις)

3.3      Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.5      Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Κεφάλαιο 4ο: Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις

4.1      Πολυώνυμα

4.2      Διαίρεση πολυωνύμων

4.3      Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις (χωρίς την υποπαράγραφο «Προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση»)

4.4      Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Κεφάλαιο 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

5.1      Εκθετική συνάρτηση (χωρίς την υποπαράγραφο «Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής», το παράδειγμα στην σελ. 170 και τις σχετικές ασκήσεις)

5.2      Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης, τα παραδείγματα 1,2,3 σελ. 178-179 και τις σχετικές ασκήσεις)

5.3      Λογαριθμική συνάρτηση (μόνο λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e)

 
Χημεία Α΄Λυκείου  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Οι παράγραφοι:2.1 ( σελ 45: κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες )

2.2 ( σελ 48 έως και 50 )

2.3 ( σελ 52 έως και 61 )

2.4 ( σελ 63 έως και 66 )

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η παράγραφος 3.5 ( σελ 95, 96 και 99 έως και 105 ) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Οι παράγραφοι:

4.1 ( σελ 128, 129 μόνο τους ορισμούς, και σελίδες 130 έως 133 )

4.2 ( σελ 139: Καταστατική εξίσωση )

4.3 ( σελ 141 έως και 145 )

 
Χημεία Β΄Λυκείου Κεφάλαιο 2

Παράγραφος 2.1: σελίδα 39 έως 43

Παράγραφος 2.3: σελίδες 45 έως 48 ( Φυσικό αέριο, αλκάνια: τα γενικά, χημικές ιδιότητες – όχι υποκατάσταση )

Παράγραφος 2.5: σελίδες 53 έως 57 ( αλκένια: τα γενικά, χημικές ιδιότητες )

Παράγραφος 2.6: σελίδες 60 έως 62 (αλκίνια: τα γενικά, χημικές ιδιότητες )

Παράγραφος 2.8: σελίδες 70, 71: Φαινόμενο θερμοκηπίου.

Κεφάλαιο 3

Παράγραφος 3.1: σελίδες 88, 89

Παράγραφος 3.2: σελίδες 90 έως 94 ( Γενικά, παρασκευές, χημικές ιδιότητες αλκοολών – όχι αφυδάτωση αλκοολών ).

Κεφάλαιο 4

Παράγραφος 4.1: σελίδες 112 έως 115 ( Γενικά, παρασκευές, χημικές ιδιότητες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων ).

 
Αρχαία Α΄ Λυκείου Εισαγωγή: σελ. 18-25, 30-33

Κείμενο   πρωτότυπο:

Ξενοφώντος  Ελληνικά: Βιβλίο  2: Κεφ 2 : παρ.1-4 και  16-23

Κεφ. 3: παρ. 50-53, Κεφ. 4: παρ. 20-22

Θουκιδίδου  Ιστορίαι: Bιβλίο 3, Κεφ. : 71-72-73-74

Kείμενο  από  μετάφραση:

Ξενοφώντος  Ελληνικά: Bιβλίο  2, Κεφ. 1: παρ. 16-32,

Κεφ.3 : παρ. 11-16, Κεφ. 4: παρ. 13-17

Θουκυδίδου  Ιστορίαι : Bιβλίο 3, Κεφ. 75  και  82

Γραμματική

Ουσιαστικά  Α΄,Β΄,Γ΄ κλίσης, επίθετα Γ΄ κλίσης,

Ενεργητική  και  Μέση  Φωνή  των  φωνηεντόληκτων,

αφωνόληκτων, υγρόληκτων ρημάτων, Παθητικός

Αόριστος  Α΄, Ενεργητική  και  Μέση  Φωνή  Αορίστου  β΄,

Συνηρημένα  ρήματα  α΄ τάξης ( ενεργητική  και μέση  Φωνή)

Συντακτικό

Κατηγορούμενο(απλό),Αντικείμενο(άμεσο και  έμμεσο),

Απαρέμφατο(έναρθρο-άναρθρο), Απρόσωπη  σύνταξη, Μετοχές

συνημμένη-απόλυτη (επιθετική, κατηγορηματική, επιρρηματική),

Δευτερεύουσες  προτάσεις ( είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία).

 
Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών Β΄ Λυκείου Κεφάλαιο 1 (1.1, 1.2, 1.4)Κεφάλαιο 2Α (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6,2.8, 2.9, 2.10)

Κεφάλαιο 2Β (2.3, 2.4)

Κεφάλαιο 4Β (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9)

 
 Πολιτική Παιδεία Α΄ Λυκείου Κεφάλαιο 4ο : όλο

Κεφάλαιο 6ο : όλο

Κεφάλαιο 10ο : όλο

Κεφάλαιο 11ο : όλο

Κεφάλαιο 12ο :(12.1, 12.2, 12.3)

 Κεφάλαιο 13ο :(13.1,13.2, 13.3) 

 Πολιτική Παιδεία Β΄ Λυκείου Κεφάλαιο 1ο: Όλο ( εκτός από παρ.1.2.1, 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.9.3)

Κεφάλαιο 2ο : Όλο

Κεφάλαιο 3ο: ( 3.3, 3.4 )

Κεφάλαιο 4ο : Όλο (εκτός από παρ. 4.2.3)

Κεφάλαιο 5ο : (5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.6.1, 5.6.2)

 
 Γεωμετρία Α΄ Λυκείου   Κεφάλαιο 3ο: Τρίγωνα

 • Είδη και στοιχεία τριγώνων
 • 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (χωρίς αποδείξεις)
 • Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (χωρίς αποδείξεις)
 • Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων(χωρίς αποδείξεις)
 • Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
 • Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου(εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)
 • Εφαπτόμενα τμήματα

Κεφάλαιο 4ο: Παράλληλες ευθείες

  • Εισαγωγή
  • Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ της σελ. 81 και των αποδείξεων των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)
  • Γωνίες με πλευρές παράλληλες
  • Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Κεφάλαιο 5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

  • Εισαγωγή
  • Παραλληλόγραμμα
  • Ορθογώνιο(Χωρίς την απόδειξη των κριτηρίων)
  • Ρόμβος(Χωρίς την απόδειξη των κριτηρίων)
  • Τετράγωνο
  • Εφαρμογές στα τρίγωνα(εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙΙ)
  • Βαρύκεντρο τριγώνου(εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος)
  • Το ορθόκεντρο τριγώνου (εκτός του Πορίσματος και των αποδείξεων του Λήμματος και του Θεωρήματος)
  • Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου     Στην   εξεταστέα-διδακτέα  ύλη  της  Α΄ Λυκείου   περιλαμβάνονται

Οι  διδακτικές  ενότητες:

 • Tα φύλα  στη  λογοτεχνία
 • Παράδοση και  μοντερνισμός  στη  νεοελληνική   ποίηση

Ενδεικτικά   έχουν   αξιοποιηθεί  κείμενα- αποσπάσματα   από:

Δημοτικό τραγούδι: ( Παραλογές, Ακριτικά), Ερωφίλη, Ερωτόκριτος,

Δ. Σολωμός, Κ. Παλαμάς, Κ. Καβάφης, Κ. Βάρναλης, Μ. Πολυδούρη.

Χρήσιμες  για  την  κατανόηση  των  τεχνοτροπιών  κρίνονται  οι

εισαγωγές: Δημοτικό  τραγούδι : σελ. 18-23, περίοδος  ακμής  της

κρητικής  λογοτεχνίας,σελ. 76-77, Επτανησιακή  λογοτεχνία σελ.

203-205, Παρνασσισμός  και  Νέα  Αθηναϊκή  Σχολή, σελ. 406-409

 
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου Γλώσσα  και  γλωσσικές  ποικιλίες:

Α. Τα  όρια  της  γλώσσας:

 1. Η απεραντοσύνη της   γλώσσας 2. Η πολυμορφία  της
 2. Η παντοδυναμία της.

Β. Οι  ποικιλίες  της  γλώσσας :

 1. Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
 2. Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες

Γ. Οι  οπτικές  της  γλώσσας

Δ. Η  δημιουργικότητα  της  γλώσσας

Ε. Ειδικές  Γλώσσες

ΣΤ. Οργάνωση  του  Λόγου

Ο  Λόγος: Α. Προφορικός  και  Γραπτός  Λόγος

1.Επισημαίνω  τα   στοιχεία  της  ομιλίας 2.Συγκρίνω  τον

προφορικό  με  το  γραπτό  λόγο.

Β. Διάλογος :2. Προϋποθέσεις  για  την  επιτυχία  ενός  διαλόγου.

Περιγραφή: Α. Γενικές παρατηρήσεις 1. Μεθόδευση  της  περιγραφής:

α) Η  επιλογή  και  η παράθεση/ οργάνωση  των  λεπτομερειών

β) Η  ακρίβεια  και  η  σαφήνεια  στην  περιγραφή.

2.Περιγραφή  προσώπου/ατόμου

β) Το  σχόλιο  στην  περιγραφή  ενός   ατόμου.

Θέματα  Παραγωγής  Λόγου:

Γλώσσα, Γλωσσομάθεια, Διάλογος, Χάσμα  των  Γενεών, Αγάπη,

Εφηβεία, Πρότυπα-Είδωλα, Μόδα.

 
 Φιλοσοφία Β΄ Λυκείου       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ σ. 8-10

ΕΝΟΤΗΤΑ 2ηΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σ.13-16

ΕΝΟΤΗΤΑ 3ηΒΑΣΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ σ. 18-20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2ηΛΕΞΕΙΣ, ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣσ. 35-37 (μέχρι κυκλικό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ:ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ σ. 79-81 (οι αισθήσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ σ. 141-146

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ σ. 150-15

ΕΝΟΤΗΤΑ 3ηΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ σ.159-160

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ σ. 163-165

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΩΡΑΙΟ σ.191-199

 Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου
 1. Ελένη Βακαλό, Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος σ. 28
 2. Άρης Αλεξάνδρου, Με τι μάτια τώρα πια, σ. 37
 3. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Στα στέφανα της κόρης του, σ.118
 4. Μαργαρίτα Λυμπεράκη,Τα ψάθινα καπέλα, σ. 227
 5. Αντώνης Σαμαράκης, Το ποτάμι, σ. 231
 6. Κώστας Ταχτσής, Τα ρέστα, σ. 293
 7. Μάριος Χάκκας, Το ψαράκι της γυάλας, σ. 307
Κείμενα Νέων Ελληνικών Β΄ Λυκείου
 1. Γεώργιος Βιζυηνός, Ποίοςήτον ο φονεύς του αδελφού μου, σ.18-26
 2. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Το μοιρολόγι της φώκιας, σ. 68-71
 3. Κωνσταντίνος Καρυωτάκης, Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές, σ. 182-184
 4. Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη, σ.233-235
 5. Οδυσσέας Ελύτης, Το άξιον εστί, σ. 256-259
 6. Ηλίας Βενέζης, Το νούμερο 31328, σ. 318-325
 7. Γιώργος Θεοτοκάς, Θέλω γράμματα, σ. 336-341
 8. Μ.Καραγάτσης, Τα χταποδάκια, σ. 417-422

Εισαγωγή Λογοτεχνικά ρεύματα νατουραλισμός, ρεαλισμός, συμβολισμός

σ. 14-16, 194-196

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων