«

»

Ιαν 03

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/08-12-2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε τα παραρτήματα:

I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι_Σχέδιο ΔΕ Εκπαιδευτικών

II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ_Σχέδιο ΔΕ Μαθητών

III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Υπόδειγμα IΙI_

IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Υπόδειγμα IV_Ενδεικτικά Θέματα

V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Υπόδειγμα V_Διαδικασία

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων