2 Γενικό Λύκειο Αλίμου

"Γεώργιος Καραϊσκάκης"

Επιστολή προς γονείς

| 0 σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ’ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ «Γ. Καραϊσκάκης»

Ελ. Βενιζέλου 4 – Άλιμος 17456

Τηλ.: 2109922618- Τηλ/Fax:  2109961615

Οκτώβριος 2012

Αγαπητοί  γονείς

Με την ευκαιρία της πρώτης περιόδου του νέου σχολικού έτους επικοινωνούμε μαζί σας για να ευχηθούμε «Καλή Χρονιά» και να σας ενημερώσουμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Κατ’ αρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της συνεργασίας μας με κοινό σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους και την εξέλιξη τους σε ενήλικες, ικανούς να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία τη ζωή και με αποτελεσματικότητα τα προβλήματα της.

Το Λύκειο για τα παιδιά της Α’ τάξης είναι μια νέα βαθμίδα, η τελευταία της εγκύκλιας εκπαίδευσης και καθοριστική για τις αποφάσεις τους όσο αφορά στο μέλλον. Η σωστή προσαρμογή, η εξοικείωση με τα νέα αντικείμενα αλλά  και η ευκαιρία μιας νέας αρχής, με την ωριμότητα που φέρνει η ηλικία, θα τα βοηθήσουν να κάνουν επιλογές και να θέσουν στόχους που θα τα οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή τους.

Παράλληλα, σ’ αυτή τη φάση της ζωής των παιδιών της Α’ τάξης αλλά και των άλλων τάξεων του Λυκείου οι κίνδυνοι αποπροσανατολισμού είναι περισσότεροι. Μόνο με τη στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορούν αυτοί να αντιμετωπιστούν.

Η τακτική επικοινωνία με το σχολείο είναι απαραίτητη, για να βοηθηθεί το παιδί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που ως έφηβος /η αντιμετωπίζει.

Το σχολείο πρέπει να είναι ενημερωμένο για κάθε σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο του ίδιου του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του, γιατί σίγουρα το παιδί επηρεάζεται απ’ αυτό.  Για να δουλέψει σωστά ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει τι απασχολεί το παιδί, αλλά και ο γονιός θα καταλάβει καλύτερα το παιδί του συζητώντας με το δάσκαλο. Ιδιαίτερα τα προβλήματα υγείας πρέπει να είναι γνωστά στο σχολείο, διότι διαφορετικά είναι δυνατό το παιδί να βρεθεί σε κίνδυνο και το σχολείο να μην μπορεί να βοηθήσει, επειδή δε γνωρίζει. Τότε την ευθύνη φέρει εξ ολοκλήρου ο γονέας.

Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων πρέπει να κατατίθεται στο σχολείο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης άσκησης επιμέλειας. Δεν αποκλείεται από το σχολικό χώρο ούτε από τη δυνατότητα ενημέρωσης για την πρόοδο του παιδιού του ο γονέας που διατηρεί τη γονική μέριμνα χωρίς να ασκεί επιμέλεια (Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010).

Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί το σχολείο, είτε υγείας είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

Σχετικά με τις απουσίες, όταν ο μαθητής υπερβεί το όριο των 24 απουσιών, ενημερώνεται ο κηδεμόνας του με ταχυδρομική επιστολή από τον υπεύθυνο καθηγητή, κάθε μήνα, για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Όμως πολλές φορές οι επιστολές επιστρέφονται, διότι δεν έχουν δοθεί ακριβή στοιχεία είτε διότι έχει αλλάξει η διεύθυνση. Γι’ αυτό ο κηδεμόνας οφείλει να επισκέπτεται το σχολείο και να ζητά ενημέρωση.  Σύμφωνα με το ΠΔ 104/1979, αρθρ. 25 «Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του». Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 50, προκειμένου η φοίτηση του να είναι επαρκής.

Επίσης είναι απαραίτητο να δοθεί στο σχολείο ο αριθμός του τηλεφώνου- κινητού και σταθερού -του κηδεμόνα, για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

Ο κηδεμόνας (ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες δύο( 2) μόνο συνεχόμενων ημερών· για περισσότερες από δύο(2) συνεχόμενες ημέρες, απαιτείται βεβαίωση νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού. Συνολικά,  για όλο το χρόνο, ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και 10 ημέρες. Όσοι μαθητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να δικαιολογούν και οι ίδιοι τις απουσίες τους.

Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο σε ειδικό έντυπο – αίτηση που παρέχει το σχολείο. Σ’ αυτό επισυνάπτεται το δικαιολογητικό του γιατρού εφόσον υπάρχει. Το δικαιολογητικό μόνο του δεν επαρκεί. Μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες μέρους του προγράμματος δε δικαιολογούνται, αν πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου.

Αν παρουσιαστεί ανάγκη, λόγω σοβαρής ασθένειας, να σημειωθούν περισσότερες απουσίες, πρέπει να συνεννοηθείτε έγκαιρα με τη Δ/νση του Σχολείου.

Σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Λύκειο, μόνο η Α’ Τάξη έχει εξ ολοκλήρου κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές, γιατί είναι τάξη προσανατολισμού. Έχουν τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για ορισμένα μαθήματα, συμπεριλήφθηκαν δε στα υποχρεωτικά μαθήματα οι ερευνητικές εργασίες (projects). Δεν ορίζονται μαθήματα επιλογής για την Α’ τάξη.

Στη Β’ τάξη οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις – Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική – ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα σχέδιά τους για σπουδές μετά το Λύκειο. Φέτος συμπεριλήφθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα και της τάξης αυτής ως υποχρεωτικό μάθημα η ερευνητική εργασία.Οι μαθητές υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν και ένα μάθημα επιλογής.

Στη Γ΄τάξη οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα κατεύθυνσης και μαθήματα επιλογής.

Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄τάξεων έχουν  δικαίωμα να αλλάξουν κατεύθυνση ή μάθημα επιλογής έως την 30η Σεπτεμβρίου  κάθε διδακτικού έτους

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία, μόνιμη ή προσωρινή σωματική βλάβη κλπ., έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική  εξέταση, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ορισμένες βασικές υποχρεώσεις των μαθητών:

– Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο  έγκαιρα και να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή(8:15 π.μ.).

– Απαγορεύεται να εξέρχονται από το χώρο του σχολείου ενδιάμεσες ώρες, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης. Σ΄ αυτή την περίπτωση ειδοποιούνται οι γονείς και μόνο τότε υπάρχει δυνατότητα δικαιολόγησης των απουσιών.

– Απαγορεύεται να  καπνίζουν  στο χώρο του σχολείου σύμφωνα με το Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α’) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.». Είναι γνωστές οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών και πολύ περισσότερο των παιδιών

– Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν κινητά  τηλέφωνα στο σχολείο (Γ2/132328/7-12-2006 Υ.Α.) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο μαθητής μπορεί να απευθυνθεί στη Δ/νση του σχολείου, η οποία θα επικοινωνήσει άμεσα με τους γονείς του.

– Η εμφάνιση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι η αρμόζουσα στο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τι ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

Ως προς την ενημέρωσή σας για την επίδοση των παιδιών, έως ότου οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και οριστούν οι ώρες υποδοχής σας από τους καθηγητές του σχολείου, μπορείτε να επισκέπτεσθε το σχολείο, συμβουλευόμενοι το πρόγραμμα του παιδιού σας.

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου έχει ως εξής:

1η ώρα 08:15 – 09:00
2η ώρα 09:05 – 09:50
3η ώρα 10:00 – 10:45
4η ώρα 10:55 – 11:40
5η ώρα 11:50 – 12:35
6η ώρα 12:40 – 13:25
7η ώρα 13:30 – 14:10

Η Δ/νση και οι καθηγητές του Σχολείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή τη διαγωγή των παιδιών σας και μαθητών μας.

Η Διευθύντρια

Ρομποτή Σταμάτα

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων