↑ Επιστροφή σε Το Λύκειο σήμερα

Νόμοι, ΦΕΚ, Εγκύκλιοι

Σχολικό έτος 2019 – 20
Νέες οδηγίες για τα μαθήματα φυσική και χημεία Γ΄ λυκείου
Οδηγίες για τους φιλολόγους (ερμηνευτικό σχόλιο)
Ενημέρωση για παροράματα στα μαθηματικά και τα φιλολογικά μαθήματα
Τροποποίηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
Οδηγίες των μαθημάτων γενικού λυκείου 2019-20
Σχολικό έτος 2018 – 19
Εγκύκλιος για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υπουργική απόφαση 71388/Δ2 – ΦΕΚ 1674/14-5-2019 – Αξιολόγηση μαθητών
Ο Νόμος 4610/2019 (Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις). ΦΕΚ 70/7-5-2019
Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων 2018-19
Τροποποίηση απόφασης για τις εγγραφές μαθητών
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων
Σχολικό έτος 2017-18 
Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης για αθλητές
Αντιστοιχίσεις σχολών 2018
Τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χρειάζονται ειδικά μαθήματα
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης 
Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)
Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών
Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018
Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εγκύκλιοι – αποφάσεις – ΦΕΚ για τις σχολικές εκδρομές/ επισκέψεις
Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Λύκειο
Σχολικό έτος 2016-17 
ΠΔ 8/2017. Τροποποίηση του ΠΔ 46/2016  (αξιολόγηση των μαθητών του γενικού λυκείου)
Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο
Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη
Οδηγίες αξιολόγησης για τα αρχαία ελληνικά
Οδηγίες διδασκαλίας για τα υπόλοιπα μαθήματα
Οδηγίες διδασκαλίας για τα περισσότερα μαθήματα του Λυκείου
ΠΔ 46/2016. Οδηγίες αξιολόγησης των μαθητών του γενικού λυκείου
Σχολικό έτος 2015-16
Οδηγίες διδασκαλίας για το ΑΕΠΠ 2015-16
Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης για όλα τα μαθήματα του γενικού λυκείου.
Η εγκύκλιος για τους συντελεστές βαρύτητας και τα επιστημονικά πεδία 2016
Παρουσίαση (NEO ΣYΣTHMA) του νέου νόμου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Νόμος 4332/15 – ΦΕΚ. 76/9.7.2015  (περί μεταγραφών).
nomos_4186_2013_fek193  Ο νόμος για το Νέο Λύκειο.
nomos_432715_ΦΕΚ_50  Πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄τάξης και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τροποποίηση του νόμου 4186/13).
Σχολές και τμήματα στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016  ΕΔΩ
Με μια ματιά !!!! Τα μαθήματα και οι επιλογές για τις Σχολές.
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων