2o Γενικό Λύκειο Πάτρας
 •  

Σχολικός κανονισμός

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Σχολικός Κανονισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Ο παρών Σχολικός Κανονισμός καθορίζει τις αρχές και τους σκοπούς του σχολείου, τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται η πραγμάτωσή τους και τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μαθητών και γονέων. Η εγγραφή μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή του Σχολικού Κανονισμού από τους μαθητές και τους γονείς τους.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Σχολείο ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών για ενδεχόμενες απουσίες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, το Σχολείο ενημερώνει αμέσως τους γονείς τηλεφωνικώς. Όλα τα βιβλία, με εξαίρεση αυτά των ξένων γλωσσών, παρέχονται δωρεάν από το σχολείο στους μαθητές.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους. Φέρνουν μαζί τους βιβλία, τετράδια και λοιπό μαθητικό εξοπλισμό, ενώ ασχολούνται με μεγάλη επιμέλεια με κάθε είδους εργασία η οποία τους ανατίθεται για το σπίτι. Η άφιξη των μαθητών πρέπει να ολοκληρώνεται ως τις  8.10 που χτυπά το κουδούνι. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας.  Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι γονείς/κηδεμόνες φροντίζουν για την τακτική συμμετοχή του παιδιού τους στο μάθημα και ειδοποιούν το Σχολείο σε περίπτωση ασθένειας από την πρώτη ημέρα της απουσίας στο τηλέφωνο 2610332237 και 2610322394 ή προσωπικά. Επειδή η είσοδος του σχολείου θα είναι διαρκώς κλειστή, παρακαλούνται να τηλεφωνούν πρώτα για να τους ανοίξει κάποιος.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ο σχολικός κανονισμός προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 Η σχολική ζωή γενικά

Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα αυτή έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα, συστηματικά ή διάχυτα.

Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Επίσης αντίστροφα η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης.

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους.

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα θεωρείται εξίσου χρήσιμη.

Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων πρέπει να πραγματοποιούνται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών.

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα συνδιαλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.

 Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών του.

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

Ειδικότερα:

 • Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται δια του παρόντος εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητών (άρθρο 35 του Π.Δ. 60/2006).
 • Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, στις 08:10 π.μ. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων επιδεικνύοντας κόσμια στάση. Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του προαυλίου κλείνει. Μαθητές καθυστερημένοι εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντος. Η εμφάνιση μαθητών και μαθητριών οφείλει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική.
 • Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Καλό είναι να υπάρχει τακτική επικοινωνία σχολείου και γονέων, ακόμη κι όταν ο μαθητής είναι ενήλικος.
 • Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.
 • Οι απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές σχολικές δραστηριότητες και εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. γιορτές κλπ., αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται. Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τμήματος.
 • Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του “Δελτίου/Ελέγχου Προόδου” του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του. Το Δελτίο Προόδου δίνεται στους γονείς/κηδεμόνες και μόνο, ενώ και για ενήλικες μαθητές προτείνεται η παρουσία του γονέα.
 • Μαθητής που έχει μόνο πολύ σοβαρό λόγο να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας (π.χ. πρόβλημα υγείας ή άλλη μεμονωμένη και έκτακτη ανάγκη) εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου του, μετά από επικοινωνία με τους γονείς του.
 • Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα:

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο γονέας/κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή και για άλλα θέματα που τον αφορούν. Ημέρα συνεργασίας με τους γονείς έχει οριστεί για το σχολικό έτος 2016-2017 η Πέμπτη (από 09:30 έως 12:30).
 2. Ανεξάρτητα από την προσέλευση αυτή του κηδεμόνα στο Σχολείο, ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος, στις τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.
 3. Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί να αποστέλλει επιστολές προς τον κηδεμόνα, όπου αναφέρεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή, ιδίως όταν έχει ξεπεράσει τις 30 ωριαίες απουσίες. Ο κηδεμόνας υπογράφει ότι έλαβε γνώση.

Η δικαιολόγηση των απουσιών:

 1. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας κατ’ έτος δεν γίνεται να ξεπερνά τις δέκα (10).
 2. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχών ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
 3. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται πιστοποιητικά ιδιωτών γιατρών κατά την κρίση του.

Σε καμιά περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών:

α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 485/83, άρθρο 3, παρ. 5, εδαφ. α’ (ΦΕΚ 184, τ. Α’, 21-12-1983), “σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Σε περίπτωση όμως που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση”.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το Σχολείο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών που χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητών, θα χαρακτηρίσει με ιδιαίτερη δυσκολία “επαρκή” τη φοίτηση όσων έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται και αυτό μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζει ο νόμος.

Η πειθαρχία των μαθητών

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ’ αυτό.

Ειδικότερα:

 1. Μόνον μετά την προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.
 2. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.
 3. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στον σχολικό χώρο, σύμφωνα με την αρ. πρ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
 4. Στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.
 5. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του Σχολείου (Νόμος 3730/2008, ΦΕΚ 262 τ. Α´ και περίπτωση 7 της υπ. αριθμ. 88202/25-6-09 υπουργικής απόφασης).
 6. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων είσοδος ή έξοδος των μαθητών από το σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους και μετά από άδεια του Διευθυντή. Επίσης, οι μαθητές παραμένουν στους χώρους του Σχολείου και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Με ευθύνη των επιμελητών και των εφημερευόντων καθηγητών οι αίθουσες διδασκαλίες αερίζονται επαρκώς και οι μαθητές απομακρύνονται από τους εξώστες του 1ου και 2ου ορόφου. Σε περίπτωση σεισμού ακολουθούν τις οδηγίες του διδάσκοντος και απομακρύνονται από το κτήριο σύμφωνα με το σχέδιο εκκένωσης που έχει αναρτηθεί σε κάθε αίθουσα.
 7. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου, να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους, την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
 8. Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας. Στις πάσης φύσεως εξωδιδακτικές δραστηριότητες του σχολείου ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών.
 9. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (π.χ. τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.). Είναι αυτονόητο ότι την ώρα των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στο χώρο των τουαλετών.
 10. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ν΄ αναφέρονται σχετικά στο γραφείο.
 11. Επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Πάντως για ό, τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ασφαλή φύλαξή του.
 12.  Το παιχνίδι εντός του Γυμναστηρίου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
 13. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές όχι μόνο δεν προκαλούν φθορές στη δημόσια περιουσία που χρησιμοποιούν (τοίχοι – πόρτες – παράθυρα – θρανία – καρέκλες κ.λ.π) αλλά τουναντίον μεριμνούν ώστε να βρίσκονται όλα σε καλή κατάσταση και όταν απαιτείται συνεργάζονται γι΄ αυτό με την διεύθυνση του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν εγκαταλείπονται και δεν παραπετούνται τα βιβλία τους, που είναι δημόσια περιουσία, μέσα στις αίθουσες, ενώ φροντίζουν να μη τα χάνουν. Για οποιαδήποτε φθορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου, που οφείλεται σε βανδαλισμό, υπεύθυνος είναι ο μαθητής που την προκάλεσε, ενώ το κόστος της επισκευής θα επιβαρύνει τον κηδεμόνα. Υπεύθυνοι για την τάξη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος είναι οι επιμελητές κάθε τάξης.
 14. Το σχολείο είναι δημόσιος χώρος. Σε αυτόν απαγορεύεται η χαρτοπαιξία, όπως και η κατοχή τραπουλόχαρτων, τα οποία θα κατάσχονται άμεσα και θα παραδίδονται μόνο στον κηδεμόνα.
 15. H μετακίνηση των μαθητών κατά τη διάρκεια περιπάτων/εκδρομών γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπό την εποπτεία των συνοδών καθηγητών τους μετά από έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα, και πάντως όχι με ιδιόκτητα οχήματα.
 16. Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να ανταποκρίνονται με ενδιαφέρον σε ό,τι τους αναθέτει ο καθηγητής τους, καθώς και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας με το σκεπτικό ότι κάθε χαμένη ώρα διδασκαλίας αποτελεί απεμπόληση του δικαιώματος για μάθηση.
 17. Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή, την επίδοσή τους στα μαθήματα και τη συνεπή  εκπλήρωση των καθηκόντων τους απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Βραβεία, Αριστεία και χρηματικά έπαθλα) από τον Υπουργό Παιδείας και ιδιώτες Δωρητές και ευεργέτες του σχολείου μας. Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

 Γονείς και κηδεμόνες

 1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.
 2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή (π.χ. πιθανά προβλήματα υγείας κλπ.) και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και απασχολεί το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας/Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 4. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών, των Υποδιευθυντών και του Διευθυντή του σχολείου.

Πάτρα, 10 Οκτωβρίου  2017

Η Διευθύντρια

Κωστούλα Σύριου