2o Γενικό Λύκειο Πάτρας

Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2ου ΓΕΛ Πάτρας για το έτος 2024

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου, οι απόφοιτοι και την ταυτότητά τους.
 • Την πρώτη ημέρα η προσέλευση θα πρέπει να γίνει ως τις 07:45.
 • Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό μπλε ή μαύρο που δεν σβήνει (ένα από τα δυο χρώματα – δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρώματος), μολύβι, σβήστρα, νερό (όχι καφέ). Το μολύβι χρησιμοποιείται μόνο αν το προβλέπουν οι οδηγίες στο τέλος των θεμάτων.
 • Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κανόνα (ορθογώνιο τρίγωνο) όταν εξετάζονται σε μαθήματα που περιλαμβάνουν γραφικές παραστάσεις στην ύλη.
 • Καλό είναι να έχουν απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch), για τo σωστό προγραμματισμό του χρόνου.
 • Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, mp3 κτλ), άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ, οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να δολιεύσει την διαδικασία της εξέτασης (γραμμένα χέρια κτλ.).
 • Κάθε υποψήφιος θα παραλάβει μόνο ένα τετράδιο και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ορθή διαχείριση των 16 φύλλων (32 σελίδων), που περιέχει.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ:

 • Ελέγχουν αν αυτά είναι εσωτερικά καθαρά, δεν έχουν τσαλακωμένα φύλλα και αν έχουν τον ίδιο αριθμό φύλλων με αυτόν που αναγράφεται στο εξώφυλλο του τετραδίου (16).
 • Συμπληρώνουν με προσοχή και ηρεμία τα ατομικά τους στοιχεία, δύο φορές δεξιά και αριστερά, σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εσώφυλλο του τετραδίου, μέσα στο πλαίσιο και όχι στη γραμμοσκίαση, όπως αναγράφονται στο δελτίο υποψηφίου (καρτελάκι). (Εικόνα 1).

image006

 • Τα ατομικά στοιχεία γράφονται ΜΟΝΟ ΕΔΩ, ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ.
 • Περιμένουν τους επιτηρητές να ελέγξουν ότι ο υποψήφιος έγραψε σωστά τα στοιχεία του, κάνοντας αντιπαραβολή, των στοιχείων που έγραψε, με αυτά του δελτίου εξεταζομένου. Οι επιτηρητές επικολλούν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια.
 • Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα δύο φορές δεξιά και αριστερά, σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εξώφυλλο του τετραδίου. Π.χ.: Ιστορία Ανθρωπιστικών, ή Οικονομία Οικονομίας και Πληρ/κής ή Φυσική Θετικών ή Βιολογία Υγείας ή Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ.Π., κ.ο.κ. (Εικόνα 2).

image007

 • Στη συνέχεια οι επιτηρητές καλύπτουν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο.
 • Οι εξεταζόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο στο τετράδιό τους (τύπους, σκιτσάκια, ζωγραφιές κλπ), το κλείνουν και περιμένουν με απόλυτη ηρεμία τα θέματα.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μετά την διανομή των θεμάτων.
 • Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν πάρει όλες τις σελίδες των θεμάτων που πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.
 • Πρέπει να ελέγξουν αν είναι όλες οι σελίδες ευανάγνωστες.
 • Πρέπει να ελέγξουν αν τα θέματα αντιστοιχούν σύμφωνα με το πρόγραμμα στο μάθημα της ημέρας και στον προσανατολισμό τους όταν πρόκειται για μάθημα προσανατολισμού.
 • Πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (τελευταία σελίδα).
 • Δεν διπλώνουν το τετράδιο προς τα έξω γιατί δημιουργείται πρόβλημα στο Βαθμολογικό Κέντρο. (Εικόνα 3)

image008

 • Πρέπει στην 1η σελίδα του τετραδίου στο επάνω μέρος να γράψουν το εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία όπως αυτά αναγράφονται στο πάνω μέρος της 1ης σελίδας των θεμάτων. (Εικόνα 4).

image009

 • Αναγράφουν στην πρώτη σελίδα των θεμάτων και ΟΧΙ του τετραδίου το ονοματεπώνυμό τους.
 • Στη συνέχεια απαντούν χωρίς να μεταφέρουν τα θέματα στο τετράδιό τους.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν blanco για το σβήσιμο.
 • Προβλέπεται η έξοδος από την αίθουσα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η χρήση της τουαλέτας γίνεται με συνοδεία επιτηρητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΣ (Εικόνα 1)., ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ/Η Ή ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ.

 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο την τελευταία σελίδα του τετραδίου και αν χρειάζεται την προτελευταία κλπ, αναγράφοντας την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσουν, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.
 • Οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα τις ώρες έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ανακοινώνει η Λυκειακή Επιτροπή. Ασχέτως της ώρας δυνατής αποχώρησης, δεν αποχωρεί κανείς, παρά μόνον όταν δοθεί η άδεια από τη Λυκειακή Επιτροπή.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινήσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους οι επιτηρητές χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.
 • Αν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί διευκρίνιση επί των θεμάτων, δεν ρωτά τους επιτηρητές, απλά τους ενημερώνει ότι θέλει να ζητήσει διευκρίνιση κι εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν τη Λυκειακή Επιτροπή, η οποία προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται.
 • Στις ερωτήσεις Σωστού – Λάθους πρέπει να αναγράφεται ως απάντηση ολόκληρη η λέξη και όχι μόνο Σ ή Λ.
 • Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το γράμμα της απάντησης (π.χ. α ή β ή γ ή δ) πρέπει να είναι ευδιάκριτο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ

 • Οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους και τα θέματα στους επιτηρητές μετά τη λήξη του δυνατού χρόνου αποχώρησης και την άδεια της Λυκειακής Επιτροπής, ή με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. Στην δεύτερη περίπτωση οι επιτηρητές ζητούν από τους εξεταζόμενους να κλείσουν τα τετράδιά τους και τους καλούν έναν – έναν να τα παραδώσουν.
 • Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκιμίων ελέγχουν τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων. Διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζόμενου καλύπτουν με το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ, ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΡΑΠΤΟ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Υποψήφιος που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από αυτά που απαγορεύονται, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Ο εντοπισμός κινητού τηλεφώνου ή συσκευής αποθήκευσης προβολής και μετάδοσης πληροφοριών στις αίθουσες εξέτασης θεωρείται αυτομάτως δολίευση των εξετάσεων και επιφέρει άμεσα μηδενισμό του γραπτού, άσχετα από το εάν ο υποψήφιος τα χρησιμοποιεί ή όχι. Εφ όσον κάποιος υποψήφιος φέρει κατά την προσέλευσή του κινητό τηλέφωνο, αυτό θα παραδίδεται στην Λυκειακή Επιτροπή απενεργοποιημένο. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του κινητού τηλεφώνου το Εξεταστικό Κέντρο ουδεμία ευθύνη φέρει. Συνεπώς προτείνεται στους υποψηφίους να μη φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο κατά τις ημέρες των εξετάσεων.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά τις ημέρες και ώρες των Πανελλαδικών εξετάσεων το 2ο ΓΕΛ Πάτρας θα λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο και δεν θα εξυπηρετεί το κοινό για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες.

Το τετράδιο που χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες είναι του 2019. Το τετράδιο που θα λάβουν οι υποψήφιοι θα γράφει στο εξώφυλλο «2024».

Από τη Λυκειακή Επιτροπή του 2ου ΓΕΛ Πάτρας…

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-5-2024 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 4-6-2024 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6-6-2024 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2024 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *