ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019

ΜΕ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (Ε.Π.) (βάσει του αρθ.74 του Ν.4485/2017) Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2019 Λήψη αρχείου