Επιμόρφωση: «Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά».

Το 2 ο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. Β ΄Αθήνας ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση του 1 ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής
πραγματοποίησε με επιτυχία, την Τρίτη 12/04/2022, επιμόρφωση του συλλόγου διδασκόντων
με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά». Η επιμόρφωση
αποτέλεσε μέρος της δράσης «Ίσες ευκαιρίες για όλους», δείκτης υποστήριξη-ένταξη μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, άξονας διδασκαλία μάθηση και αξιολόγηση, στο πλαίσιο του
ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας. Την επιμέλεια και
παρουσίαση της εισήγησης ανέλαβε η εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας Ελένη Λαζαρή. Η
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν θερμή. Ακολούθησε συζήτηση όπου έγιναν
διευκρινήσεις και συζήτηση στη βάση συγκεκριμένων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Μετά από σχετικό αίτημα των εκπαιδευτικών δεσμευτήκαμε για την διοργάνωση επιπλέον
συναντήσεων για την παρουσίαση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών.Λήψη αρχείου

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση